Tarján Gábor Zoltán találatai - 56 faj

Lepkék/Nagylepkék - Lepidoptera / Macrolepidoptera - 9 faj

araszolólepkék - Geometridae - 1 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Scopula immorata (Linnaeus, 1758) réti sávosaraszoló 1
boglárkalepke-félék - Lycaenidae - 1 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Thecla betulae (Linnaeus, 1758) nyírfaboglárka 1
tarkalepkefélék - Nymphalidae - 7 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) pókhálóslepke 2
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) nagy gyöngyházlepke 1
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) kis szénalepke 1
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) nagy ökörszemlepke 1
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) közönséges sakktáblalepke 1
Nymphalis io Linnaeus, 1758 nappali pávaszem 1
Nymphalis c-album c-betűs lepke 2

Bogarak - Coleoptera - 2 faj

katicabogárfélék - Coccinellidae - 1 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Calvia quatuordecimguttata tizennégycseppes füsskata 1
hólyaghúzófélék - Meloidae - 1 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 közönséges nünüke 1

Poloskák - Heteroptera - 1 faj

karimáspoloskák - Coreidae - 1 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 nyugati levéllábú poloska 1

Szitakötők - Odonata - 43 faj

karcsú acsák - Aeshnidae - 8 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Aeshna affinis Vander Linden, 1820 nyári karcsúacsa 1
Aeshna cyanea (Müller, 1764) sebes karcsúacsa 1
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) vörösbarna karcsúacsa 1
Aeshna isoceles (Müller, 1767) zöldszemű karcsúacsa 3
Aeshna mixta Latreille, 1805 kései karcsúacsa 5
Anax imperator Leach, 1815 zöld óriásacsa 3
Anax parthenope Selys, 1839 barna óriásacsa 6
Brachytron pratense (Müller, 1764) szőrös karcsúacsa 1
színesszárnyú szitakötők - Calopterygidae - 2 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Calopteryx splendens (Harris, 1780) sávos szitakötő 4
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) kisasszony-szitakötő 1
légivadászok - Coenagrionidae - 9 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Coenagrion ornatum (Selys, 1850) díszes légivadász 1
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) azúrkék légivadász 1
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) karcsú légivadász 2
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) mediterrán légivadász 1
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) kéksávos légivadász 4
Erythromma najas (Hansemann, 1823) nagy pirosszemű-légivadász 3
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) kis pirosszemű-légivadász 3
Ischnura elegans pontica Schmidt, 1938 kéköves légivadász 4
Pyrrhosoma nymphula interposita Varga, 1968 vörös légivadász 2
hegyiszitakötők - Cordulegastridae - 1 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Cordulegaster bidentata Selys, 1843 sötét hegyiszitakötő 1
smaragdszitakötők - Corduliidae - 2 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) sárgafoltos smaragdszitakötő 2
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) északi smaragdszitakötő 1
folyami-szitakötők - Gomphidae - 2 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) feketelábú folyami-szitakötő 1
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) gyűrűs folyami-szitakötő 1
rablószitakötők - Lestidae - 5 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Chalcolestes parvidens (Artobolevskij, 1929) keleti zöld-rablószitakötő 1
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1820) nyugati zöld-rablószitakötő 2
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) foltosszárnyjegyű rablószitakötő 2
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) lomha rablószitakötő 1
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) téli rablószitakötő 5
laposacsák - Libellulidae - 12 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) skarlát szitakötő 5
Libellula depressa Linnaeus, 1758 széles laposacsa 1
Libellula fulva Müller, 1764 kisfoltos laposacsa 2
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 négyfoltos laposacsa 3
Orthetrum albistylum (Selys, 1848) fehérfarkú pásztorszitakötő 2
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) pataki pásztorszitakötő 3
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) feketefarkú pásztorszitakötő 4
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) karcsú pásztorszitakötő 3
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) vándor katona-szitakötő 2
Sympetrum meridionale (Selys, 1841) fakó katona-szitakötő 2
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) vörös katona-szitakötő 9
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) barkós katona-szitakötő 1
széleslábú szitakötők - Platycnemididae - 2 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Copera marginipes (Rambur, 1842) 1
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) széleslábú szitakötő 3

Egyenesszárnyúak - Orthoptera - 1 faj

Acrididae - 1 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) olaszsáska 1