Zsuzsa123 találatai - 168 faj

Lepkék/Nagylepkék - Lepidoptera / Macrolepidoptera - 62 faj

kvadrifid bagolylepkék - Erebidae - 8 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Amata phegea (Linnaeus, 1758) fehérpettyes álcsüngőlepke 1
Arctia villica (Linnaeus, 1758) fekete medvelepke 3
Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) kék övesbagoly 1
Catocala puerpera (Giorna, 1791) nyárfa-övesbagoly 1
Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767) üvegpettyes álcsüngőlepke 1
Euclidia mi (Clerck, 1759) lóhere-nappalibagoly 1
Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835) tollaslábú karcsúbagoly 1
Hypena rostralis (Linnaeus, 1758) közönséges karcsúbagoly 2
araszolólepkék - Geometridae - 11 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Boudinotiana puella (Esper, 1787) kis nappali-araszoló 1
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) kétvonalas sávosaraszoló 1
Ectropis crepuscularia ([Denis & Schiffermuller], 1775) avararaszoló 1
Idaea aversata (Linnaeus, 1758) nagy sávosaraszoló 1
Idaea filicata (Hubner, 1799) felemásszárnyú apróaraszoló 1
Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) szárnyfüggelékes araszoló 1
Peribatodes rhomboidaria ([Denis & Schiffermuller], 1775) ékköves faaraszoló 2
Philereme vetulata ([Denis & Schiffermuller], 1775) levélsodró araszoló 1
Timandra comae Schmidt, 1931 piroscsíkos csipkésaraszoló 1
Trichopteryx polycommata ([Denis & Schiffermuller], 1775) kőrisfa-lebenyesaraszoló 1
Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) közönséges tarkaaraszoló 2
busalepkefélék - Hesperiidae - 2 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) kis busalepke 1
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) vonalas busalepke 1
szövőlepkék - Lasiocampidae - 2 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Lasiocampa trifolii ([Denis & Schiffermuller], 1775) lóhereszövő 2
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) málnaszövő 3
boglárkalepke-félék - Lycaenidae - 2 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) bengeboglárka 1
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) közönséges boglárka 3
bagolylepkék - Noctuidae - 13 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Acontia trabealis (Scopoli, 1763) zebrabagoly 1
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) sóska-szigonyosbagoly 1
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) felkiáltójeles földibagoly 1
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758) galagonyabagoly 1
Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759) bakszakállbagoly 1
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) gammabagoly 2
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) változékony őszibagoly 1
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758) szurokbarna nyáribagoly 1
Helicoverpa armigera (Hubner, 1808) gyapottok-bagoly 3
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) nagy sárgafűbagoly 2
Staurophora celsia (Linnaeus, 1758) zöld buckabagoly 1
Tholera decimalis (Poda, 1761) közönséges fésűsbagoly 2
Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermuller], 1775) fekete nappalibagoly 1
tarkalepkefélék - Nymphalidae - 11 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) pókhálóslepke 1
Argynnis pandora ([Denis & Schiffermuller], 1775) zöldes gyöngyházlepke 1
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) kis szénalepke 2
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) közönséges gyöngyházlepke 1
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) nagyfoltú szemeslepke 1
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) nagy ökörszemlepke 1
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) réti tarkalepke 1
Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermuller], 1775) nagy tarkalepke 1
Minois dryas (Scopoli, 1763) fekete szemeslepke 1
Nymphalis c-album c-betűs lepke 1
Nymphalis io Linnaeus, 1758 nappali pávaszem 1
pillangófélék - Papilionidae - 3 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) kardoslepke 1
Papilio machaon Linnaeus, 1758 fecskefarkú lepke 2
Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermuller], 1775) farkasalmalepke 1
fehérlepkefélék - Pieridae - 3 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Colias croceus (Fourcroy, 1785) sáfrányszínű kéneslepke 1
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) káposzta-fehérlepke 1
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) répa-fehérlepke 3
szenderek - Sphingidae - 6 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) folyófűszender 1
Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) oleanderszender 1
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) piros szender 1
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758) pöszörszender 1
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) kutyatejszender 1
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) kacsafarkú szender 1
pihésszövők - Thyatiridae - 1 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Tethea ocularis (Linnaeus, 1767) pápaszemes pihésszövő 1

Bogarak - Coleoptera - 34 faj

cincérfélék - Cerambycidae - 5 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Cerambyx scopolii Fueßlins, 1775 kis hőscincér 2
Chlorophorus varius ( Müller, 1766) díszes darázscincér 2
Hylotrupes bajulus ( Linné, 1758) házicincér 1
Phymatodes testaceus ( Linné, 1758) változékony korongcincér 1
Plagionotus floralis lucerna-darázscincér 1
levélbogárfélék - Chrysomelidae - 6 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Chrysomela cuprea fémes fűzlevelész 1
Clytra laeviuscula fűzfa-zsákhordóbogár 1
Crioceris duodecimpunctata tizenkétpontos spárgabogár 1
Leptinotarsa decemlineata burgonyabogár 1
Megabruchidius dorsalis foltoshátú lepényfazsizsik 1
Oulema melanopus/duftschmidi 1
szúfarkasfélék - Cleridae - 1 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Trichodes apiarius szalagos méhészbogár 1
katicabogárfélék - Coccinellidae - 3 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Coccinella septempunctata hétpettyes katica 1
Harmonia axyridis harlekinkatica 2
Hippodamia variegata tizenhárompettyes katica 2
ormányosbogár-félék - Curculionidae - 2 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Dorytomus longimanus kétalakú hangormányos 2
Otiorhynchus ligustici vincellér-gyalogormányos 1
csíkbogárfélék - Dytiscidae - 2 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Colymbetes fuscus gyakori recéscsíkbogár 1
Dytiscus circumflexus foltoshasú csíkbogár 1
szentjánosbogár-félék - Lampyridae - 1 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Lampyris noctiluca nagy szentjánosbogár 1
szarvasbogárfélék - Lucanidae - 1 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Dorcus parallelipipedus kis szarvasbogár 1
hólyaghúzófélék - Meloidae - 1 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 közönséges nünüke 1
bíborbogárfélék - Pyrochroidae - 1 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Pyrochroa coccinea nagy bíborbogár 1
ganéjtúrófélék - Scarabaeidae - 7 faj
Tudományos név Magyar név Találatok száma
Copris lunaris közönséges holdszarvú-ganéjtúró 1
Oryctes nasicornis orrszarvú bogár 1
Oxythyrea funesta sokpettyes virágbogár 1
Polyphylla fullo csapó cserebogár 1
Protaetia cuprea obscura olajzöld virágbogár 1
Protaetia speciosissima pompás virágbogár 1
Tropinota hirta bundás virágbogár 1