Család: holyvafélék - Staphylinidae

Nem teljes hazai fajlista. Az elfogadottól eltérő elnevezések előfordulhatnak.

Megjelent Csősz Sándor A földi idegenek - a hangyák világa című könyve. Megvásárolható a Líra oldalán.
Támogasd a határozók munkáját eseti, vagy rendszeres befizetéssel.

Segítsd te is az ismeretterjesztést adatrögzítéssel, vagy határozással. Aktív rögzítők és határozók számára a hirdetés nem jelenik meg.

V: védett, FV: fokozottan védett, N: Natura 2000-es faj KN: kiemelt jelentőségű Natura 2000-es faj
(V, FV 13/2001. KöM rendelet alapján)
érték: természetvédelmi érték

Tudományos név Magyar név Találatok száma Védettség Érték
holyvafélék - Staphylinidae
Achenium depressum sókedvelő pocsolyaholyva -
Aleochara bellonata vakondkedvelő fürkészholyva -
Aleochara curtula nagy fürkészholyva -
Aleochara verna délvidéki fürkészholyva -
Amischa decipiens barnás trapézfejűholyva -
Anotylus rugosus rovátkáshátú korhóholyva -
Anotylus tetracarinatus rovátkás korhóholyva -
Anthophagus alpinus havasi felemásholyva -
Anthophagus caraboides futóbogárszerű felemásholyva -
Astenus lyonessius közönséges köviholyva -
Astrapaeus ulmi 1
Atheta autumnalis -
Atheta crassicornis közönséges penészholyva -
Atheta flavipes sárgalábú penészholyva -
Atheta trinotata sujtásos penészholyva -
Batrisodes hubenthali -
Batrisodes unisexualis -
Batrisus formicarius nagy tapogatósbogár -
Bibloplectus ambiguus 1
Bledius erraticus homoktúró ásóholyva -
Bledius pusillus -
Bledius tricornis háromszarvú ásóholyva -
Bolitobius castaneus pirosöves gombászholyva -
Brachygluta haematica 1
Bythinus macropalpus 1
Carpelimus aceus -
Carpelimus gusarovi -
Carpelimus nitidus fényes iszapholyva -
Carpelimus rivularis közönséges iszapholyva -
Chennium steigerwaldi Steigerwald-tapogatósbogár -
Claviger testaceus vastagcsápú hangyász-tapogatósbogár 1
Creophilus maxillosus dögész holyva 3
Ctenistes palpalis pusztai tapogatósbogár -
Dasycerus sulcatus ragyás szőrcsápúholyva -
Dinarda dentata közepes pajzsosholyva -
Drusilla canaliculata közönséges hangyászholyva 1
Emus hirtus bundás holyva 1
Euaesthetus ruficapillus vörhenyes tapogatósholyva -
Euplectus piceus szurkos tapogatósbogár -
Eusphalerum minutum apró virágholyva -
Gabrius suffragani turjáni ganajholyva -
Geodromicus suturalis dunai felemásholyva -
Gyrophaena joyioides közönséges taplóholyva -
Habrocerus capillaricornis közönséges sörtéscsápúholyva -
Lathrobium fulvipenne közönséges mocsárholyva -
Lathrobium furcatum sziki mocsárholyva -
Lathrobium longulum apró mocsárholyva -
Leptacinus intermedius barázdáshomlokú rovátkoltholyva -
Lesteva punctata csermelyfutó felemásholyva -
Lithocharis nigriceps sárgás rétiholyva -
Lomechusa emarginata dudoros pamacsosholyva -
Lomechusa pubicollis selymes pamacsosholyva -
Lomechusoides strumosus vaskos pamacsosholyva -
Lordithon lunulatus tarka gombászholyva 1
Luzea graeca sziki lombholyva -
Medon dilutus fakó lombholyva -
Medon fusculus barnás lombholyva -
Megarthrus prosseni kerekhátú sutaholyva -
Metopsia similis 1
Micropeplus fulvus szélesfedőjű bordásholyva -
Micropeplus porcatus érdes bordásholyva -
Mocyta orbata fényeshátú komposztholyva -
Mycetoporus bimaculatus taplókedvelő gombászholyva -
Mycetoporus corpulentus vaskos gombászholyva -
Mycetoporus erichsonanus szenes gombászholyva -
Mycetoporus forticornis vastagcsápú gombászholyva -
Mycetoporus longicornis erdei gombászholyva -
Mycetoporus rufescens vöröses gombászholyva -
Mycetota laticollis sömörös komposztholyva -
Myrmoecia plicata dudoros hangyászholyva -
Nehemitropia lividipennis orsócsápú komposztholyva -
Neobisnius procerulus kétszínű ganajholyva -
Neuraphes plicicollis redősnyakú gödörkésbogár -
Ochthephilum fracticorne közönséges posványholyva -
Ocypus fulvipennis vörösszárnyú holyva -
Ocypus mus egérszínű holyva 2
Ocypus nitens fekete holyva -
Ocypus olens bűzös holyva 8
Ocypus ophthalmicus kék holyva 1
Ocypus picipennis szurtos holyva -
Oligota granaria -
Omalium oxyacanthae erdei barázdásholyva -
Omalium rivulare gödörkés barázdásholyva -
Ontholestes haroldi sárgatérdű holyva -
Ontholestes murinus márványos holyva 1
Oxypoda annularis öves pudvaholyva -
Oxyporus maxillosus feketesárga gombaholyva -
Oxyporus rufus feketevörös gombaholyva 2
Oxytelus migrator jövevény korhóholyva -
Oxytelus piceus sárgalábó korhóholyva -
Paederidus ruficollis vöröshátú partiholyva -
Paederus fuscipes kis partiholyva -
Paederus littoralis réti partiholyva -
Paederus riparius közönséges partiholyva -
Pella funesta füstös hangyászholyva -
Pella humeralis érdes hangyászholyva -
Pella laticollis szélesnyakú hangyászholyva -
Pella lugens fakó hangyászholyva -
Philonthus albipes mezei ganajholyva -
Philonthus concinnus közönséges ganajholyva -
Philonthus cyanipennis kék ganajholyva -
Philonthus debilis kis ganajholyva -
Philonthus fumarius kormos ganajholyva -
Philonthus micans selyemfényű ganajholyva -
Philonthus punctus sokpontos ganajholyva -
Philonthus quisquiliarius zöldfényű ganajholyva -
Philonthus salinus sziki ganajholyva -
Philonthus spinipes töviseslábú ganajholyva -
Platydracus fulvipes fémkék holyva -
Platydracus stercorarius trágyatúró holyva -
Plectophloeus rhenanus -
Proteinus brachypterus közönséges sutaholyva -
Proteinus laevigatus domború sutaholyva -
Proteinus ovalis széles sutaholyva -
Pselaphogenius mehadiensis mehádiai tapogatósbogár 1
Pselaphus heisei kétbúbos tapogatósbogár -
Pseudomedon obscurellus selymes rétiholyva -
Pseudopsis sulcata európai ormosholyva -
Quedius dilutatus széles mohaholyva -
Quedius meridiocarpathicus alföldi mohaholyva -
Quedius nemoralis foltosszárnyú mohaholyva -
Quedius semiobscurus sárgalábú mohaholyva -
Quedius vexans -
Rybaxis longicornis vörösfedős tapogatósbogár 1
Saulcyella schmidtii -
Scaphidium quadrimaculatum négyfoltos sajkabogár 17
Scaphisoma agaricinum fekete sajkabogár -
Scaphisoma assimile -
Scaphisoma boleti -
Scaphisoma boreale -
Scaphisoma subalpinum -
Scaphium immaculatum görbelábú sajkabogár 6
Scopaeus debilis pusztai turzásholyva -
Scopaeus minimus aprócska turzásholyva -
Sepedophilus marshami közönséges pihésholyva -
Siagonium quadricorne négyszarvú lapholyva -
Staphylinus caesareus aranysujtásos holyva 18
Stenus atratulus száraztűrő szemesholyva -
Stenus biguttatus kétpettyes szemesholyva -
Stenus flavipes sárgalábú szemesholyva -
Stenus morio ártéri szemesholyva -
Stenus ochropus fényes szemesholyva -
Sunius melanocephalus feketefarú lombholyva -
Tachinus corticinus apró fürgeholyva -
Tachinus discoideus alföldi fürgeholyva -
Tachinus fimetarius karcsú fürgeholyva -
Tachyporus hypnorum közönséges kószaholyva -
Tachyporus nitidulus kis kószaholyva -
Tachyporus pusillus apró kószaholyva -
Tasgius melanarius kormos holyva -
Tasgius winkleri sarlós holyva -
Tetartopeus rufonitidus mocsári mocsárholyva -
Thinobius korbeli talajlakó fövenyholyva -
Thoracophorus corticinus hangyakedvelő vértesholyva -
Trichonyx sulcicollis termetes tapogatósbogár -
Trichophya pilicornis kis pilláscsápúholyva -
Trissemus antennatus serricornis fésűscsápú tapogatósholyva -
Tychus niger fekete tapogatósbogár -
Zyras collaris vöröshátú hangyászholyva -
Zyras fulgidus fényes hangyászholyva -