A pókok testfelépítése

Morfológiai (alaktani) szakkifejezések és magyarázatuk:

A pók külső anatómiája

A pók külső anatómiája
Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aranna_anatomia.jpg
Szerző: Luis Fernández García

 • - a: utótest (opisthosoma, vagy abdomen), (Megjegyzés: az alsórendű pókok esetében (Liphistiomorphae - félpók-félék) az utótest hátoldalát 10 háti kitinlemez (tergit) fedi).
 • - c: előtest, (prosoma, vagy cephalothorax).
  Az előtestet felülről egységes hátlemez (carapax, vagy peltidium) fedi, alulról a mellpajzs (sternum), az ajak (labium) illetve a csípőízületek (coxa) határolják.
  (Megjegyzés: a hátlemez esetében egyes hivatkozások szerint alkalmazott "carapace" kifejezés az angolszász nyelvterületen használt szakkifejezés. Latinul a carapax a helyes, mint ahogyan a rovarok tora esetében sem "thorace"-t, hanem thorax-ot használunk. Valamennyi morfológiai, illetve anatómiai szakkifejezés egységes nyelve a latin, nem pedig az angol. Az ízeltlábúak törzsén (Arthropoda) belül különösen a csáprágósok (Chelicerata) esetében a hátlemezre általánosan peltidium kifejezést használunk. Egyes taxonok (pl. szálfarkúak, rövidszálfarkúak) esetében a peltidium tovább tagolódik pro- (elő-), meta- (közép-), és meta (utó-) peltidiumra).
 • - h: fonószemölcsök,
 • - p: tapogatóláb, vagy párzóláb (palpus),
 • - q: csáprágó (chelicera),
 • - l 1-4: járólábak.
  Valamennyi merev kitinlemezt alkotó struktúrát hajlékony ízületi membránok (pleurit) kötnek össze. Ezek nélkül az állat nem tudna mozogni.

 • 1. Csípő (coxa)
 • 2. Tompor (trochanter)
 • 3. Comb (femur)
 • 4. Térd (patella)
 • 5. Lábszár (tibia)
 • 6. Másodvégíz (metatarsus)
 • 7. Végíz (tarsus)

Tapogatóláb (palpus)

Tapogatóláb (palpus)
Forrás: https://araneae.unibe.ch/glossary

 • 1. Csípő (coxa )
 • 2. Tompor (trochanter )
 • 3. Comb (femur)
 • 4. Térd (patella)
 • 5. Lábszár (tibia)
 • 6. Végíz (tarsus)
 • A végíz része az ivarhólyag (bulbus - csak a hímek esetében). Az ivarhólyag és egyéb járulékos képletek egységesen alkotják a hímivarszervet (hím genitaliát).

Csáprágók (chelicera):

Orthognath-típusú csáprágó

Orthognath-típusú csáprágók
Forrás: R. Jocqué, A.S. Dippenaar-Schoeman (2006): Spider Families of the World. Royal Museum of Central Africa, pp. 15-16.

Az orthognath pókok csáprágói lefelé, a ventrális testoldal felé irányulnak. Az alapízek (paturon) ferdén előre nyúlnak, relatíve kismértékben oldal irányban is terpeszthetők, a csípőkarmok viszonylag hosszúak, a test hossztengelyére merőlegesen nyitódnak, míg alaphelyzetben a test hossztengelyével csaknem párhuzamosak.

Labidognath-típusú csáprágó

Labidognath-típusú csáprágó
Forrás: R. Jocqué, A.S. Dippenaar-Schoeman (2006): Spider Families of the World. Royal Museum of Central Africa, pp. 15-16.

A főpókokat (Araneomorphae, Labidognatha) jellemző csáprágótípus. A labidognath pókok csáprágói egymás felé, a test középtengelye felé irányulnak. Az alapízek (paturon) általában merőlegesek a test hossztengelyére, oldal irányban nagymértékben terpeszthetők, a csípőkarmok egymással szemben működnek (nyitódnak, illetve záródnak).
Magyarázat a csáprágók ábráihoz:
 • Palpal claw: tapogatóláb karma,
 • Palp: tapogatóláb, vagy párzóláb (palpus),
 • Promargin: elülső széli fogazat,
 • Basal segment: alapíz (paturon),
 • Serrula: (nincs magyar megfelelője),
 • Endite: a tapogatóláb csípőízülete (állkapocs - maxilla),
 • Labium: (alsó) ajak,
 • Sternum: mellpajzs,
 • Fang: csípőkarom,
 • Cheliceral furrow: csáprágó vájulat (sulcus unguicularis),
 • Teeth of retromargin: hátsó széli fogazat,
 • Promarginal scopula: szűrő (rostrum),
 • Rastellum: ásótaréj.

A póktest felülnézeti ábrája:

A póktest felülnézeti ábrája

A póktest felülnézeti ábrája
Forrás: http://biological-diversity.info/tarantula.htm
Eredeti forrás: Dippenaar-Shoeman, A. S. and Jocque, R.1997. African Spiders. An Identification Manual. Plant Protection Research Institute, Handbook No.9. 392 pp.

Magyarázat:

 • Leg: járólábak,
 • Eyes: szemek,
 • Fovea: torrés,
 • Spinnerets: fonószemölcsök,
 • Anal tubercle: végbélnyílás,
 • Tarsal claws: tarzális karmok,


A póktest alulnézeti ábrája:

A póktest alulnézeti ábrája

A póktest alulnézeti ábrája
balra: Főpókok (Araneomorphae)
jobbra: Madárpók alakúak (Mygalomorphae)
Forrás: R. Jocqué, A.S. Dippenaar-Schoeman (2006): Spider Families of the World. Royal Museum of Central Africa, pp. 15-16.

Főpókok (Araneomorphae):

 • Pedicel: nyél,
 • Booklung with opening slit: lemezestüdők a tüdőnyílással,
 • Epigyne: petelemez,
 • Epigastric fold: hasi barázda,
 • Tracheal spiracle: trachea nyílás,
 • Anterior spinnerets: elülső fonószemölcsök,
 • Posterior spinnerets: hátulsó fonószemölcsök,
 • Median spinnerets: középső fonószemölcsök.

Madárpók alakúak (Mygalomorphae):

 • Anterior lobe: elülső nyúlvány,
 • Cuspules: (nincs magyar megfelelője),
 • Labiosternal junction: az ajak és a mellpajzs közti összeköttetés,
 • Sigilla: (nincs magyar megfelelője),
 • Epigastric scutum: hasi pajzs (lemez).


Köszönet a segítségért Kovács Gábornak!

Írta: Karl Csaba 2017.01.13.
Lektorálta: Kovács Gábor