Leírás

A szarvasbogárféléket a többi lemezescsápú családtól hosszúnyelű, erősen térdes csápjuk különbözteti meg, amelyeknek lemezízei mereven fűződnek egymáshoz, nem nyithatók és csukhatók legyezőszerűen (). A másodlagos ivari kétalakúság a legtöbb fajnál feltűnő, de vannak fajai, amelyeknél alig szembetűnő (Aesalus) Ez az ivari kétalakúság abban áll, hogy a hím rágói erősen megnövekedtek, míg a nőstényeké kicsik. A Sinodendron nem hímjeinek fejét felálló szarv díszíti, amely a nőstényeknél hiányzik. Előtora általában lazán kapcsolódik a szárnyfedők tövéhez, csupán az Aesalus nemnél fűződik szorosan hozzá. A potroh hasi oldalán 5 szabadon látható lemez van. A lábszárak külső oldalukon erősen fogazottak, a lábfejízek száma minden lábon 5. Az utolsó lábfejízen mindig 2 egyenlő hosszú, szabad karom van.

Az imágók különféle fák kiszivárgó nedveit nyalogatják, egyes fajai fák és bokrok virágainak nektárával is táplálkoznak. A rajzás a délutáni óráktól napszálltáig húzódik, de a viráglátogató fajok napközben is repülnek. Gazdasági szempontból a családhoz tartozó összes fajt közömbösnek kell minősíteni, mert sem imágója, sem lárvája nem okoz kárt az egészséges faállományban. Az egész világon több mint 1100 faját ismerjük, amelyek közül faunaterületünkön mindössze 6 nembe tartozó 7 faj és 17 fajváltozat fordul elő.
Dr. Endrődi Sebő: Fauna hungariae 12. füzet Lemezescsápú bogarak - Lamellicornia

A hazánkban előforduló bogarak - fajlista