Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 16)

Találatok

1. oldal (1 - 10 / 10)

Találat dátumaarrow_downward Szerzőswap_vert Észlelte Példányok száma Képek száma
2021-05-26 Kovács Attila Kovács Attila 1 2 arrow_drop_down
2021-05-16 Körmendy Zoltán Körmendy Zoltán 1 1 arrow_drop_down
2021-05-16 Körmendy Zoltán Körmendy Zoltán 1 2 arrow_drop_down
2021-05-08 Zvezdovics Tamás
Tomcat
Tomcat 1 3 arrow_drop_down
2021-05-08 Zvezdovics Tamás
Tomcat
Tomcat 1 2 arrow_drop_down
2020-05-14 Soproni János Soproni János 1 1 arrow_drop_down
2019-05-08 Kárpáti Marcell
k.marci
Kárpáti Marcell 2 2 arrow_drop_down
2019-05-08 Kárpáti Marcell
k.marci
Kárpáti Marcell 1 1 arrow_drop_down
2019-05-08 Kárpáti Marcell
k.marci
Kárpáti Marcell 1 1 arrow_drop_down
2015-05-08 Kárpáti Marcell
k.marci
Kárpáti Marcell 1 1 arrow_drop_down

Előfordulási térkép

Leírás

A szárnyfedők vállfoltja közvetlenül a vállbütyök alatt helyezkedik el. Pontozása a szárnyfedőkön finomabb és szórtabb, sehol sem képez harántráncokat. A szárnyfedők fekete foltjai kisebbek, eredetileg mindegyik szárnyfedőn 4-4 fekete folt van: 1 vállfolt, 1 belső kis folt a pajzsocska mögött a vállfolt magasságában, 1 nagyobb harántos folt kívül és 1 kisebb belül a közepe mögött. A ♀ farfedője a végén középen mélyen benyomott, közepe is mély, kétoldalt kiemelkedő, fordított V-alakú domborulat határolja (). A ♂ utolsó haslemezén a 2 nagy, hátrafelé görbülő fog belső tövében 1-1 kis, fényes bütyök van (). 5-6 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában, keleten egész Nyugat-Szibériáig. Faunaterületünkön a Kárpátokban a leggyakoribb, Magyarországon a hegy- és dombvidék lakója, de nálunk nem közönséges. Tápnövénye főleg a fűz, de előfordul mogyorón, tölgyön, nyíren és galagonyán is. Az alacsonyabb hegyvidéken V.-VI- ban, a Kárpátokban VI.-VII-ben található.

Változatai:

1 (2) A szárnyfedők fekete foltjai teljesen hiányoznak. - Faunaterületünkön Szlovákiából ismerjük
[ab. impunctatus Trella]

2 (1) A szárnyfedőkön legalább 1-1 fekete folt van.

3 (8) A szárnyfedőkön csak 1-1 fekete folt van.

4 (5) A szárnyfedők közepe mögött van 1 kisebb-nagyobb fekete folt. - Előfordulása Magyarországon is várható
[ab. diversenotatus Pic]

5 (4) A szárnyfedőkön csak fekete vállfolt van.

6 (7) A szárnyfedők mellfedője fekete. - Galíciából és Szlovákiából (Besztercebánya) ismerjük (= bipunctatus Trella nec L.)
[ab. sanguinarius Pic]

7 (6) A szárnyfedők mellfedője vörös. A pajzsocskán sárga folt van. Az előtoron. 1-1 nagy kerek folt van elöl és 1-1 háromszögű kétoldalt a tövén, amelyeket keskeny sáv köt össze (). - Erdélyben (Torda) fordul elő
[ab. Potaissiae Csiki]

8 (3) A szárnyfedőkön 2 vagy több fekete folt van.

9 (18) A szárnyfedőkön 2-2 fekete folt van.

10 (11) A szárnyfedőkön a 2 hátulsó fekete folt van meg (). - Ritka (Ferencfalva)
[ab. Viturati Pic]

11 (10) Vagy a 2 szélső, vagy a belső folt maradt meg.

12 (13) A szárnyfedőkön a 2 belső fekete folt van meg, a vállfolt és a külső hátulsó folt hiányzik (). - Ritka (Besztercebánya)
[ab. internenotatus Csiki]

13 (12) A szárnyfedőkön a 2 külső fekete folt van meg, a belső foltok hiányoznak.

14 (15) A pajzsocska teljesen fekete (). - Gyakori (= quadripunctatus Trella nec L.)
ab. cordigeroides Pic

15 (14) A pajzsocskán sárga folt van.

16 (17) Az előtor hátának közepén megszakítatlan hosszanti sárga sáv húzódik, legfeljebb a pajzsocska előtt középen van a sárga mezőben 1 rövid fekete, hosszanti vonal (). - Ritka (Ludány)
ab. Mauritii Pic

17 (16) Az előtor hátán a középső sárga sáv megszakított, és a pajzsocska előtt 1 kis sárga folt van (). - Előfordulása Magyarországon is várható
[ab. praetermissus Burlini]

18 (9) A szárnyfedőkön több mint 2-2 szabadon álló folt van, vagy a foltok összefolytak.

19 (28) Valamennyi folt szabadon álló, sem egymással, sem a varraton nincsenek összekötve.

20 (23) A szárnyfedőkön 3-3 szabadon álló folt van.

21 (22) A törzsalakkal szemben az elülső belső folt hiányzik (). - Nem ritka Magyarországon sem (Börzsöny, Mecsek) (= sexpunctatus Trella nec L.)
ab. subhumeralis Pic

22 (21) A törzsalakkal szemben a hátulsó belsőfolt hiányzik (). - A törzsalak közt nem ritka (Pilis hegység, Mecsek)
ab. reductus Csiki

23 (20) A szárnyfedőkön 4 vagy több szabadon álló folt van.

24 (25) A szabadon álló foltok száma 4-4, mégpedig 2-2 a szárnyfedők közepe előtt és 2-2 a közepe mögött (). – Gyakori
forma typica

25 (24) A szárnyfedőkön 5-5 szabadon álló folt van.

26 (27) A szárnyfedőkön elöl 2-2, hátul 3-3 szabadon álló folt van () - Előfordulása Magyarországon is várható
[ab. subinterruptus Pic]

27 (26) A szárnyfedőkön elöl 3-3, hátul 2-2 szabadon álló folt van. - Ritka (Siófok) (= decempunctatus Trella nec L.)
ab. multiinterruptus Pic

28 (19) A szárnyfedők foltjai, vagy egymással vagy a varrattal össze vannak kötve.

29 (32) A szárnyfedők foltjai csak egymással, összekötöttek, de a varrattal nem.

30 (31) A szárnyfedők 2 hátulsó foltja harántirányban összekötött (). - Ez a leggyakoribb változat (= postjunctus Trella)
ab. colmariensis Pic

31 (30) Mint az előző, de a vállfolt a hátulsó folttal hosszirányban összekötött. (). - Ritka (Görgényi-hegység)
[ab. görgényensis Csiki]

32 (29) A szárnyfedők belső foltjai közül az elülső vagy a hátulsó, vagy mind a kettő a varratig terjed.

33 (34) Az elülső belső folt a varratig terjed, a vállfolt szabad, a 2 hátulsó folt harántirányban összefolyik, de a varratot nem éri el (). - Előfordul Horvátországban (Lokve) és Szlovákiában (Tátra)
[ab. anticejunctus Csiki]

34 (33) Mind az elülső, mind a hátulsó belső szárnyfedőfolt eléri a varratot.

35 (36) A vállfolt és a hátulsó külső folt szabad, a 2 belső folt a varrat mellett széles fekete szalaggal összekötött (). - Előfordul Horvátországban (Plitvica)
[ab. scalaris Kasz.]

36 (35) Legfeljebb a vállfolt szabad.

37 (38) A vállfolt szabad, a 2 hátulsó folt harántirányban összefolyt és eléri a varratot (). - Előfordul a Kárpátokban (Kőrösmező) és Horvátországban (Jasenak)
[ab. bijunctus Csiki]

38 (37) A szárnyfedőkön 2 széles fekete harántsáv van, mindkettő eléri a varratot és egymással a varratszegély mellett is összekötött (). - Ritka (Jászó)
ab. jászóensis Kasz.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

8-pettyes zömökbogár

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Cryptocephalus octopunctatus

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás