Leírás

Az előhát világosbarna, alig sötétebb, mint a nyúlványa vagy a félfedők. Nagyon megnyúlt, sárga színű, feje fekete, a csápok, csápdudorok és csáptőtövisek sárgásharnák. A 3. csápíz hosszabb, mint az első 2 együttvéve. Az előhát elülső szegélye mögött a taraj két oldalán fekete harántirányú bemélyedés van, különben az egész hátoldal nagyjából egyszínű. Az előhát nyúlványa viszonylag hosszú. A lábak sárgásbarnák, mint a csápok. Csak teljes szárnyú alakja ismert. 2,5-3 mm.


Mediterrán faj, legészakibb előfordulása nálunk Dömsöd, Budapest. Mocsarakban, álló és lassan folyó vizek mentén él, alföldi szikeseken helyenként gyakori. Eddig ismert tápnövényei a tengerparti szittyó (Juncus maritimus) és a széleslevelű gyékény (Typha latifolia). Imágói májustól októberig rajzanak.


atricapilla (SPINOLA, 1837) akt.: atricapillum - szerk.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)