Neked is van fényképed, amit megosztanál? Regisztrálj! ×

Leírás

A csápok 3. íze rövidebb, mint az első 2 együttvéve, a 3. csápíztöve láthatóan vastagabb, mint a vége. Feje fekete, a csápok feketésbarnák. Az apró csáptőtövisek és a csápdudarak vége világos. Az előhát fekete vagy sötétbarna elülső szegélye világos. A középső taraj elmosódott. A félfedők belső szegélyének íve az előhát nyúlványának végénél megtörik, úgyhogy a félfedők alig fedik egymást. A félfedők vége elkeskenyedik, itt a hálószemek valamivel nagyobbak, mint a többi részén. A félfedők töve néha sötétebb. A szegélymező nagyon keskeny. 1,7-2,2 mm.


Egész Európában elterjedt, hazánkban elszórtan sokfelé fogták, de nem túl gyakori. Réteken, legelőkön, homoki és sziki gyepekben él. Tápnövényei a tengerparti szittyó (Juncus maritimus), a mezei perjeszittyó (Luzula campestris) és a tőzegkáka (Rhynchospora alba). Imágóit áprilistól szeptemberig gyűjtötték.


laeta (FALLÉN, 1807) akt.: laetum - szerk.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó