Leírás

A csápok sárgás- vagy vörösesharnák, égyetlen ízük sem fekete. Feje fekete, a csáptőtövisek kicsik, tompák, a végük barna. A 3. csápíz kb. olyan hosszú, mint az első 2 együttvéve. Az előhát fényes fekete, elülső szegélye mögött, a harántirányú sima felszínű bemélyedés előtt fekete, elülső része világossárga, s itt, ha nehezen is vehetők észre, de látható pontszerű hemélyedések vannak. A középső taraj alig kivehető, az előhát nyúlványa néha barna. A félfedők domhorúak. Rövid és teljes szárnyú alakja ismert, a rövid szárnyúak félfedőjén a hálószemek nagyjából egyforma nagyok, a teljes szárnyúak hártyáján viszont nagyobbak. Lábai sárgásbarnák. 1,8-2,1 mm.


Közép-Európában több helyen kimutatták, hazánkban még nem. Sáson (Carex) és szittyón (Juncus) él. Eletmódja ismeretlen.


[ruficornis (GERMAR, 1833)]akt.: ruficorne - szerk.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)