Leírás

A csáp 3. ízén, egészen apró fogacskákon rövid sörték erednek, a fog és a sörte együtt rövidebb, mint az íz átmérője (). A félfedő szegélye sima, a sugáréren csak elvétve találhatók fogacskák. Egész testén kevesebb és rövidebb fogacska van, mint a következő fajon ([waltlii] - szerk.). A fogacskák a fejpajzson 2 közeli sorban állnak, s az előháton is 2, hátrafelé távolodó, széles lapos tarajt alkotnak (). Az előhát oldalsó szegélyei a hátulsó sarkaknál többé-kevésbé párhuzamosak, felülete a hátulsó szegély előtt tompán megtörik. A pajzsocska vörösesbarna, a középső gerinc majdnem egész hosszában végighúzódik rajta, a csúcsi fogak feketék. A fedő sárga-barna foltos, a sugárér csúcsán belül fehér folt van. A hártya átlátszó, az erek szakaszosan feketék vagy barnák. A connexivumokon fogacskák vannak, felületük sárga, szegélyük mentén 3 fekete folt van. A lábak sárgásbarnák. Hasoldala sárgásbarna, foltos, a potroh szegélye váltakozva sárga-barna mintás. 6-7 mm. Európában és a Mediterráneumban elterjedt, északon hiányzik. A Kárpát-medencében és Magyarországon is szórványosan került elő. Tápnövényei a csarab (Calluna), üröm (Artemisia) és gémorr (Erodium) fajok, tápnövényei tőlevélrózsájában vagy a talajon található. Kifejletten telel át, lárvái nyár közepén jelennek meg. Imágóit március végétől október közepétől, zömmel április-májusban gyűjtötték - alföldi karimáspoloska falleni (SCHILLING, 1829) akt.: fallenii - szerk.
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva