Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
A csáp 3. ízén, egészen apró fogacskákon rövid sörték erednek, a fog és a sörte együtt rövidebb, mint az íz átmérője (). A félfedő szegélye sima, a sugáréren csak elvétve találhatók fogacskák. Egész testén kevesebb és rövidebb fogacska van, mint a következő fajon ([waltlii] - szerk.). A fogacskák a fejpajzson 2 közeli sorban állnak, s az előháton is 2, hátrafelé távolodó, széles lapos tarajt alkotnak (). Az előhát oldalsó szegélyei a hátulsó sarkaknál többé-kevésbé párhuzamosak, felülete a hátulsó szegély előtt tompán megtörik. A pajzsocska vörösesbarna, a középső gerinc majdnem egész hosszában végighúzódik rajta, a csúcsi fogak feketék. A fedő sárga-barna foltos, a sugárér csúcsán belül fehér folt van. A hártya átlátszó, az erek szakaszosan feketék vagy barnák. A connexivumokon fogacskák vannak, felületük sárga, szegélyük mentén 3 fekete folt van. A lábak sárgásbarnák. Hasoldala sárgásbarna, foltos, a potroh szegélye váltakozva sárga-barna mintás. 6-7 mm. Európában és a Mediterráneumban elterjedt, északon hiányzik. A Kárpát-medencében és Magyarországon is szórványosan került elő. Tápnövényei a csarab (Calluna), üröm (Artemisia) és gémorr (Erodium) fajok, tápnövényei tőlevélrózsájában vagy a talajon található. Kifejletten telel át, lárvái nyár közepén jelennek meg. Imágóit március végétől október közepétől, zömmel április-májusban gyűjtötték - alföldi karimáspoloska falleni (SCHILLING, 1829) akt.: fallenii - szerk.
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Magyar név:

alföldi karimáspoloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos nevek:

Arenocoris fallenii

Források:

- faunaeur.org

- biolib.cz

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Pseudophloeus Falleni

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Arenocoris falleni

Forrás:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.