Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 7)

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A pajzs hátulsó része oldalról nézve nem a félfedőkre merőlegesen végződik, hanem hegyesszöget zár be velük (). A pajzs felső vonala egyenes vagy kissé domború, sohasem homorú, hátulsó felülete valamivel keskenyebb. A 3. csápíz hosszúsága rendszerint 5/4-e a 2.-nak. A pygophor felső részén 2 tompa bütyök van, a nyugalmi állapotban levő paramerek ezek mellé záródnak. Fejének szemek előtti része felül nagyrészt sárgásbarna, oldalt, a szemek között és mögött fekete. A szemeket sárgásbarna udvar veszi körül és világos középsáv húzódik a szemek mögött; ez a sáv az előhát elülső részén is folytatódik. Az előhát elülső része néhány sárgásbarna folt kivételével fekete. Az előhát hátulsó része és a lábak sárgásbarnák, néhány fekete folttal (). A rövid szárnyú alak membranulája nem pigmentált, sötétbarna erekkel, 1/3 olyan hosszú, mint a corium. 10 - 11,5 mm.


Európában, az északi államok kivételével, szinte mindenütt. Marokkóban, Kisázsiában és a Szovjetunió európai felének déli területein keresztül Szibériáig előfordul. Magyarországon Budapest környékén és az ország északnyugati területein több ponton találták. Nálunk meglehetősen ritka faj, nyár végétől ősz végéig rajzik. Napsütötte, cserjékkel benőtt száraz élőhelyeken gyűjthető.


tuberculifer REUT. akt.: Coranus subapterus. A tuberculifer téves határozás eredménye. Tuberculifer nem él nálunk. (ld. Palearktikus Katalógus, P.V. Putshkov, 1982d: 49.) - szerk.
Forrás: Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.

Források

Magyar név:

alföldi rablópoloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Coranus subapterus

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Társalgás