Leírás

A hátulsó combok külső oldalát hosszú, elálló, sárgás szőrök fedik. Az előtor háta ritkábban pontozott, a pontok köze fénylő. A fej és az előtor háta hosszú, felálló, többnyire barna szőrözettel fedett. A szárnyfedők töve is felálló szőrözettel. Teste karcsúbb, fekete, szárnyfedői többnyire tégla- vagy barnásvörösek, a korong közepén 1-1 nagy, kerek fekete folttal, azonkívül fekete még a varrat, a tőszegély és a csúcs, valamint többnyire a szárnyfedők utolsó ötöde. 11-14 mm.


Előfordul Dél-Franciaországban, Magyarországon, Galíciától Podólián át Besszarábiáig. Magyarországon főleg az Alföld homokos-szikes helyein található, s olykor gyakori. Az imágót főleg cickafarkon, ökörfarkkórón stb. találjuk június-júliusban. A lárva életmódját nem ismerjük (= adusta KRAATZ) - Alföldi virágcincér


Steveni SPERK akt.: Vadonia bipunctata - szerk.

Megjegyzés: A füzetben a faj a Leptura nemhez tartozott. Jelenleg az Vadonia nembe van besorolva. - szerk.

Változatai:

1. Szárnyfedőin a varrat fekete szegélye keskeny, és a csúcs alig, vagy egyáltalán nem fekete. Az Alföld homokbuckás helyein igen gyakori
ab. litigiosa MULS.

2. Szárnyfedői teljesen feketék. Ritka
ab. Pfuhli REINEK
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae