Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor hátát csak felálló sárga szőrözet fedi. Teste fekete, lábai feketék, szárnyfedői barnássárgák, egy elmosódott hosszanti sáv a vállszöglettől kiindulva, valamint a szárnyfedők vége és a varratok többnyire sötétbarnák. A hátulsó lábfej 1. íze hosszabb, mint a 2. és 3. íz együttvéve. Az előtor háta széles, közepéig a tövétől majdnem párhuzamos, a töve előtt gyengén befűződött, felülete élesen és elég durván pontozott, pontjai alig finomabbak, mint a szárnyfedőkön. 6,5-10 mm.


Előfordul Európa, Ázsia és Észak-Amerika északi felében. Faunaterületünkön a Kárpátokban elterjedt, de ritka, Magyarországról eddig csak Sopronból (Fáberrét) van adatunk. Lárvája jegenyefenyő kérge alatt él. A bogár nyáron az erdőszegélyek és tisztások virágjain, erdei turbolyán, cickafarkon, murokon stb. található; pollenevő.


pratensis LAICH. akt.: Gnathacmaeops pratensis - szerk.

Megjegyzés: A füzetben a faj a Acmaeops nemhez tartozott. Jelenleg a Gnathacmaeops nembe van besorolva. - szerk.
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Források

Magyar név:

alhavasi gömbtorúcincér

Forrás:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

Tudományos nevek:

Gnathacmaeops pratensis

Források:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

- cerambycidae.eu

- M.L. Danilevsky: Catalogue of Palaearctic Cerambycoidea 2019.04.09

Acmaeops pratensis

Társalgás