Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A hímvessző vége alul fényes és sima, az utolsó harmadban elmosódott gyengébb barázdával, amely azonban nem éri el az ivarkészülék lapított végét. Csúcsa széles ívben lekerekített, középen kis csücsökben kihúzott. Közepe végig fényes és sima, kétoldalt a középső harmadban ferdén futó durva ráncokkal. A vége oldalt domború, hosszában nem benyomott (). A szárnyfedők pontozása meglehetősen durva, hátrafelé kissé finomabb, a pontok köze sima, felülete ezért erősen fénylő. Homlokbarázdái sekélyek, homlokdudorai laposak, az arcél keskeny és élesen kiemelkedő. Feje és az előtor háta fényes. Színe kékeszöld. 3,8-5 mm.

Előfordul csaknem egész Európában. Északon Dániáig és Dél-Svédországig, keleten Kisázsiáig és a Kaukázusig. Magyarországon sokfelé előfordul és nem ritka. Tápnövénye a mogyoró (= coryli All.)

Változata:

1. Teste élénkkék vagy ibolyáskék színű. — Előfordul a törzsalakkal együtt, de nem gyakori.
ab. azurescens Weise
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Altica brevicollis

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás