Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A hímvessző vége kétoldalt hirtelen lekerekített, közepe tompaszögű csücsökben kihúzott, a csücsök két oldalán a szegélye öblös. Alulsó oldalán a kiemelkedő bordák az utolsó harmadban a csúcs felé egymástól eltávolodnak és a középső vájat mélyebb (). A szárnyfedők felülete finoman, a végükön elmosódottan pontozott, a pontok köze sűrűn recézett, zsírfényű. A elülső lábfejének 1. íze rövidebb, olyan széles, mint a 3. íz. Homlokdudorai kisebbek és domborúak, szélei élesebben határoltak. Az arcél keskenyebb és domborúbb. Színe kékeszöld. 3—4 mm.

Előfordul Dél-Európában, északon Közép-Franciaországig, Észak-Olaszországig, Dél-Németországig, keleten Görögországig. Magyarországon főleg a síkságon és a dombvidéken sokfelé előfordul, de többnyire ritka. Tápnövényei vizenyős helyeken tenyésző Carduus- és Cirsium-fajok
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Altica carduorum

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás