Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A hímvessző végén az alsó oldalon a közepe mellett 1—1 hosszanti, mély bemélyedés van, amely recézett és emiatt zsírfényű. Az ivarkészülék vége széles tojásdad, a középső csücsök kerekített, de jól kiáll. A töve felé fokozatosan elkeskenyedik (). Nagytermetű, erősen fénylő, sűrűn és durván pontozott. Felül kék vagy ibolyáskék, olykor zöldeskék. Az előtor háta széles, a tövén és elöl jól kivehetően pontozott. Szárnyfedői a pajzsocska mögött benyomottak. Homlokbarázdái elmosódottak és nem érik el a szemek belső szegélyét, homlokdudorai domborúak, hátul többnyire elmosódottan szegélyezettek. 4,5—5,2 mm.

Előfordul Közép- és Délkelet-Európában, a Balkán-félszigeten és Kisázsiában. Magyarországon főleg a síkságon és a dombvidéken elterjedt és a nagyobb vizek mentén, nádasok szegélyén, nedves réteken nem ritka
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Altica impressicollis

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás