Fejlődési szakasz: imágó


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
Teste és lábai helyenként erőteljesen feketén vagy barnán pontozottak. Előhátán és pajzsán erősen kiemelkedő bordák vannak, és ezek között dudoros kiemelkedések. Az előhát széles, hátulsó szögletének éles, hegyes nyúlványa jóval túlhaladja a corium külső szélét (21. ábra). Lárváját lásd (26. ábra : B). 6-7,5 mm.

Ez a mediterrán faj keleten egész Turkesztánig, északon pedig egészen a Duna vonaláig felhatol, sőt ezt a vonalat egyes helyeken, pl. a Bánátban (Deliblát és Báziás) át is lépi. Hazánkban eddig csak Nagyharsány környékén gyűjtötték. (VII-VIII.)

albolineatum FABR.

Megjegyzés: Jelenlegi neve Ancyrosoma leucogrammes. - szerk.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Tudományos név:

Ancyrosoma leucogrammes

Források:

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region