Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Hátulsó combja feketés. Teste feltűnően világos bronz- vagy rézfényű. Elülső és középső combjai olykor barnásak. Az előtor háta oldalt kerekített, nagyon finoman, olykor azonban ráncolva pontozott. Szárnyfedői kerekdedek, gyengén kiálló vállbütyökkel, kevéssé erősen és szabálytalanul pontozott, közte nagyon finom pontocskákkal; felülete emiatt egyenetlen és kissé ráncos. A hímvessző párhuzamos szélű, nyúlánk, a vége előtt oldalt gyengén befűződött, a vége háromszög alakban kihúzott és lekerekített. 1,5—2,2 mm.

Szórványosan előfordul Nyugat-Európa keleti felében, Közép-Európa számos pontján és Közép-Olaszországban. Faunaterületünkön eddig csak Szlovákiából ismerjük (Pienini-hegység). Nagyon ritka. Magyarországi előfordulása várható. Tápnövényei irodalmi adatok szerint Linum- vagy Euphorbia-félék (= orientalis Roubal nec Muls. & Rey, pieninensis Roubal)
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Aphthona aeneomicans

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás