Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Szárnyfedői megnyúlt tojásdad alakúak, válluk szélesebb és oldalaik kevésbé erősen kerekítettek, felületük erősebben és kissé ráncoltan, tövükön rendezetlenül vagy alig kivehető sorokban pontozottak. Az előtor háta elöl kissé keskenyebb, mint hátul, domborúbb, oldalai erősebben kerekítettek, felülete finoman pontozott. Csápja rövidebb és vastagabb, 3., 4. és 6. íze körülbelül olyan hosszú, mint a 2., és nincs kétszer olyan hosszú, mint amilyen széles, az 5. íz azonban hosszabb. Teste gyengén kékesen, zöldesen vagy bronzosan fénylő fekete; lábai a hátulsó combok kivételével sárga színűek. A hímvessző rövid és egészen párhuzamos szélű, a vége háromszögben kihúzott és lekerekített. 1,3—1,8 mm.

Előfordul Írországtól Dél-Anglián, Franciaországon, Közép-Németországon és Magyarországon át Lengyelországig; délen Montenegróig és Kalábriáig található. Magyarországon nagyon ritka, eddig csak a Budai-hegyekben (Sashegy, Csiki-hegyek) és a Balaton északi partján (Gyenesdiás) találták. Tápnövényei egyesek szerint Helianthemum-, mások szerint Linum-fajok
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Aphthona atrovirens

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás