Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 16)

Előfordulási térkép

Leírás

Nagyobb faj, a 2,2 mm-t meghaladja. Színe élénkkék vagy feketésibolya fényű, olykor zöldes. Lábai a hátulsó combok vége kivételével sárga színűek, a lábfejek végízei rendszerint sötétek. Homlokdudorai laposak, homlokbarázdái nagyon sekélyek. Az előtor háta széles négyszögű, oldalai majdnem egyenesek, felülete nagyon finoman pontozott. Szárnyfedői szélesek, válldudoruk kiálló, oldalai gyengén kerekítettek, felületük durván pontozott, köztereikben finoman és sűrűn pontocskázott. A hímvessző széles és párhuzamos szélű, a vége egyenletesen lekerekített (). 2,2—3 mm.

Írországtól Nyugat- és Közép-Európán át Kisázsiáig, a Kaukázusig és keleten egész Szibériáig fordul elő. Magyarországon a síkság és a dombvidék vizenyős rétjein, álló- és folyóvizek mentén elterjedt és gyakori. Tápnövénye az Iris pseudacorus. Olykor a kertészetekben a termesztett Iris-fajokon kártevő (= nonstriata Goeze, coerulea auct.)

Változata:

1. A szárnyfedők vállbütyke csökevényes vagy hiányzik. Szárnyatlan vagy csökevényes szárnyú. — Előfordul a törzsalakkal együtt és nem ritka
ab. asthmatica Weise
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos nevek:

Aphthona nonstriata

Forrás:

- György Zoltán & Merkl Ottó (2005): Seed beetles preserved in the Savaria Museum, with a national checklist of the family (Coleoptera: Bruchidae) - Folia Historico-Naturalia VIII, 2005

Aphthona coerulea

Forrás:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

Társalgás