Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A csáp 4. és 5. íze majdnem egyforma hosszú. Csápjai és lábai sárgásvörösek vagy rozsdásbarnák, hátulsó combjai sötétek. Teste alul barna, felül ércszínű zöld, erősen fénylő. Homloka finoman és sűrűn, az előtor háta durván és sűrűn pontozott. A szárnyfedők
sorpontjai nagyobbak, mint az előtor pontjai, nem barázdáltak, közterei majdnem laposak és nagyon finoman pontocskázottak (). 2,2—2,6 mm.

Előfordul csaknem egész Európában, nyugaton Írországig, északon Dániáig, Észak-Németországig, délen az Ibériai-félszigetig, Szicíliáig, keleten a Kárpátok vonulatáig, ahonnan egész Bulgáriáig elterjedt. Faunaterületünkön a Kárpátokban végig előfordul: Magyarországon nagyon ritka, eddig csak a Budai-hegyekben, a Bakonyban és a Mecsekben találták. Horvátország hegyeiben nem ritka. Tápnövényei irodalmi adatok szerint a Satureja vulgaris és Rhinanthus-fajok (= graminis Koch)

Változatai:

1. Színe felül bronzszínű vagy sötét rézvörös. — Nálunk gyakoribb, mint a törzsalak
ab. aurichalcea Weise

2. Színe felül kék vagy ibolyáskék. — Ritka (Hungaria)
ab. caerulans Weise
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Apteropeda orbiculata

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás