Leírás

Lábai feketék, 2. csápíze egyenletesen megvastagszik. Előháta fekete, hátulsó szegélye és a tarajok vége nem sárga. Csápja fekete, a 2. csápíz rövidebb, mint a fej, az előhát tarajai csaknem párhuzamosak. Pajzsocskája fekete. A félfedő töve kiszélesedik, itt és a hártyán világos folt van. Connexivumai feketék, elülső és hátulsó szegélyük világos. 5,3 mm.


Közép-Európában találták; előfordulása valószínű faunaterületünkön is.


[hahni REUTER, 1884] akt.: bimaculatus - szerk.

----

A csáp 2. íze a vége felé egyenletesen megvastagszik (4. ábra: P). Lábai vörösesbarnák. A fedő tövén világosabb barna, esetleg okkersárga folt van. Feje fekete, a csápdudorok hegyesek, szétállók, nincs rajtuk fogacska. A 2. csápíz rövidebb, mint a fej, majdnem kétszer olyan hosszú, mint a nála vastagabb 3. íz, legvége gyakran világosabb. A szem előtti és szem mögötti dudor tompa, kicsi. Az előhát széles, a tarajok alacsonyak, párhuzamosak. Pajzsocskája egyszínű fekete, széle alacsonyan felhajlik, ívelt vagy egyenes. A félfedők töve enyhén kiszélesedik, a hártya az erek mentén fehér. A nőstény félfedője eléri a 8. paratergitet. Potroha nyújtott ovális, a connexivumok szélei pontosan illeszkednek egymáshoz, hátulsó szegélyük világos. 5-5,7 mm.


Nyugat-Európában több helyütt és Csehszlovákiában is megtalálták, hazánkban a Velencei-hegységből került elő. Juharon és bárson él, életmódjáról közelebbit nem tudunk.


bimaculatus REUTER, 1872

----

A csáp 2. íze a közepe táján hirtelen megvastagszik (4. ábra: R és 8. ábra). Lábai világos vörösesbarnák. Fedőjének tövén a világos folt sárga, esetleg fehér. Feje barnásfekete, csápdudorai csaknem párhuzamosak, rajtuk a fogacska nyoma néha felismerhető. Csápja barnásfekete. Az előhát tarajai alacsonyak. Pajzsocskája barnásfekete. A hártya világosbarna, az erek mentén fehér. A connexivumok vöröses- vagy szürkésbarnák, széleik pontosan illeszkednek, hátulsó szegélyük világos, sárga (8. ábra). 5-5,3 mm.


Ausztriából és Magyarországról ismeretes. Hazánkban ritka (Buda, Doboz, Szigetcsép ). Eletmódja ismeretlen.


sordidus HORVÁTH, 1874 akt.: bimaculatus - szerk.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba