Leírás

A félfedőn a media közelebb ered a radiushoz, mint a cubitushoz. A nőstény ivarszelvénye körben lekerekített, lapos, a hím paramerjének vége tárcsaszerűen kiszélesedik. Sárgásbarna, fekete foltos állat, feje nyújtott, a szem mögötti dudor általában nem világos. A csáp 2. íze előrefelé enyhén vastagodik, hosszabb, mint a fej. A 3. íz töve sötét, rövidebb, mint a 4. íz. Az előhát széle lekerekített vagy tompaszögben megtörik, pereme világos (3. ábra: E), elülső része erőteljesebben feldomborodik. A pajzsocska szélei középig párhuzamosak, onnan az hirtelen elszűkül. A pajzsocska közepén rövid hoszszanti rücskös taraj van, töve sötétebb, mint a vége. A nőstény félfedője néha a 7. hátlemezt sem éri el, a hímé az ivarszelvényt néha teljesen fedi. A félfedők első negyede szélesebb. A connexivumok hátulsó csücskei enyhén kiállnak, s igy a potroh széle fűrészes. A nőstény a potroha közepétől hátrafelé erőteljesen, egyenletesen keskenyedik. Lábai barnák, foltosak. 8-10 mm.


Mediterrán faj, a Dunántúl több pontjáról előkerült (Alcsút, Csákvár, Zirc). Eletmódjáról nem sokat tudunk, a hazai példányokat márciustól júliusig gyűjtötték.


brenskei REUTER, 1884
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba