Leírás

A connexivumok szélesebbek, mint amilyen hosszúak, a pajzsocska majdnem sík. Sárgásbarna, fekete foltos állat. Fején a dudorok hegyesek. A csáp 2. íze hengeres, sötét, néha fekete; a 3. íz töve fekete, a többi része sárga, a 4. íz olyan hosszú, mint a 3., fekete. Az előhát közepén sekély harántbarázda van, pereme és hátulsó szegélye világos. A pajzsocska széle ívelt, a hímé szélesebb, mint a nőstényé. A félfedők feketésbarnák, első hatodukban kiszélesednek, a fedő erezete világos. A nőstény félfedője a 7. hátlemez közepéig, a hímeké a 8. tergit fölé nyúlik. A nőstény potroha széles tojásdad, ivarszelvénye rövid (3. ábra: H), a hím 9. tergitjén fejlett oldalsó nyúlvány van (3. ábra: F). 8,3-9,7 mm.


Mediterrán faj, hazánkban csak Pápán fogták. Tölgyön élő gombákat szívogat


krueperi REUTER, 1884
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba