Leírás

Csápja hengeres, a csápízek kb. egyforma vastagok (4. ábra: O). A nőstény 8. paratergitjén középen kivágás van (7. ábra: I), a hím 9. sternitjének vége egyenesen lemetszett (7. ábra: J). Barnásfekete, foltos állat. Csápdudora tömzsi, nincs rajta fogacska. A 2. csápíz nincs másfélszer olyan hosszú, mint a 3. íz (4. ábra: O). Szem előtti dudora elmosódott, a szem mögötti tompa. Előháta hátrafelé erősen kiszélesedik (7. ábra: H), a tarajok nagyon alacsonyak, a perem hátulsó szegélye világos. Pajzsocskája nyújtott, felülete rücskös, széle alacsonyan felhajló, egyszínű. A félfedő barna, a fedőn világosbarna, a hártyán nagy fehér foltok vannak az erezet mentén. A nőstény félfedője a 8. tergit közepéig nyúlik, a hímé túlér a potrohon. Potroha ovális, a connexivumok szélei pontosan illeszkednek egymáshoz, hátulsó külső sarkuk és a paratergitek belső szegélye világos. Lábai sötétharnák. 5,5-6 mm.


Sokáig pannóniai endemizmusnak tartották, de előkerült már Bulgáriából is. Hazánkban Isaszegen és a Velencei-hegységben gyűjtötték. Fiatal tölgyfák elváló papírvékony kérge alatt fogták.


kuthyi HORVÁTH, 1899
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba