Leírás

A nagy csápdudorokon fogacska nincs. Az előhát pereme majdnem egyenes szélű. A csáp 2. íze egyenletesen vastagodik (4. ábra: H). Feketésbarna, apró termetű állat. A csápdudor több mint fele olyan hosszú, mint az elkeskenyedő fejpajzs. A szem előtti és szem mögötti dudorok hiányzanak. Az előhát lapos, rajta tarajok rendszerint nem ismerhetők fel, pereme nagyon keskeny, széle egyenes, hátul lekerekített, az előhát viszonylag hosszú. A pajzsocska lapos, széle ívelt, enyhén felhajlik, hátul harántbarázdák lehetnek rajta. A félfedők a tövüknél alig szélesednek ki, egyszínűek, a nőstényé eléri a 8. tergitet, a hímé a paratergitet is. Potroha ovális, a connexivumok hátulsó külső sarkai nem állnak ki, világosak. A nőstény 8. paratergitjei rövidek, karélyosak. Lába barnás, a lábszárak vége előtt világos gyűrű van. 4-5 mm.


Eddig Ausztriában, Csehszlovákiában, Franciaországban és hazánkban találták meg, hazai egyetlen példánya Sopronból származik. Erdei- és feketefenyőn él.


mirus BERGROTH, 1894
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba