Leírás

A potrohszelvények connexivumai hosszabbak, mint amilyen szélesek. A pajzsocskán lapos, rendszerint jól kiemelkedő dudor van. Az előző fajhoz (krueperi - szerk.) hasonló, valamivel világosabb, 2. csápíze rövidebb (4. ábra: C), pajzsocskájának töve szélesebb, a pajzsocska csaknem háromszögletű. A nőstény potroha tojásdad, hátrafelé enyhén kihegyesedik. A hím 9. tergitje hasonló az előző fajéhoz, a paramer töve fölé lapos kitinlemez nyúlik. 7 ,3-9, 7 mm.


Eddig Közép-Európából mutatták ki, a Duna mentén hazánkban is több helyen fogták. Nem ártéri homokos területeken nyárfán található. Eletmódjáról még nemigen tudunk.


ribauti WAGNER, 1956
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)