Leírás

Az előhát pereme elöl széles, rajta világos, nyújtott folt van. A paj zsocska széle egyenes, a connexivumok megnyúltak, zsindelyszerűen illeszkednek. Vörösesbarna állat, csápdudorai tompák, befelé hajlanak, nincs rajtuk fogacska. A szem előtti dudorok tompák, nagyok. Csápja hengeres, a 2. és 3. íz vastagabb a másik kettőnél, a 2. több mint másfélszer olyan hosszú, mint a 3. íz (4. ábra: M). Előháta elöl olyan széles, mint a feje a szemekkel együtt; pereme széles, szegélye vastag, rücskös, a középső tarajok előrefelé összetartanak, a szélsők párhuzamosak. Pajzsocskája hegyes, hegye világos, széle felhajló. A félfedő töve kiszélesedik, de nem egyenesen levágott, hanem kerekített, felfelé hajló, világos. A fedő és a hártya erezete mentén világos foltok lehetnek. Mindkét ivar félfedője eléri a 8. paratergitet. A hímek enyhén keskeny szárnyúak. Lábai piszkos sárgásbarnák, a combok végén sötét gyűrű van. 6,5-7,5 mm.


Dél-európai elterjedésű faj, Közép-Európából még csak hazánkból került elő (Bakonybél), de további előfordulása is várható. Eletmódja ismeretlen ( = notatus REY, 1888)


serbicus HORVÁTH, 1888
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba