Leírás

Az előhát peremén világos folt van, amely azonban a perem szegélyére nem terjed ki. Potroha feketésbarna. A 8. paratergiteken tompa elmosódó fogak lehetnek; a hártyán a media erősen ívelt (1. ábra: B). Csápja hengeres, a 2. íz előrefelé enyhén vastagodik (4. ábra: A); a csápdudor hegyes, rajta oldalt tompa kiszögellés van. A szem előtti dudorok tompák. A perem elöl egyenletesen ívelt, éle néha rücskös. A félfedők töve világos, sötétebb foltokkal, a corium vége és a membrán sötét. A nőstények félfedője a 8. paratergitek tövéig, a hímeké a csúcsáig ér. A nőstények 8. paratergitjén nagy, világos folt van. A connexivumok széle ívelt, a potroh széle enyhén fogazott. Lábaik sárgák, rajtuk barna gyűrűk vannak. 6,8-7,5 mm.


Közép- és Dél-Európában honos, nálunk elsősorban Budapest környékének hegy- és dombvidékein találták. Tölgyön és juharon élő gombákból táplálkozik, az imágók április-májusban rajzanak.


truncatus FIEBER, 1861
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)