Hirdetés. Segítsd te is az ismeretterjesztést adatrögzítéssel, vagy határozással. Aktív rögzítők és határozók számára a hirdetés nem jelenik meg.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A szárnyfedők korongját kétoldalt a tövében a 3. köztér és a varrat között benyomat teszi egyenetlenné; a varrat a pajzsocska mögött kiemelkedő. Pontsorai a varrat felé fokozatosan finomabbak, belső pontsorai a tövük felé nagyon szórtan helyezkednek el. Nagyobb, erősebben domború, szélesebb, rövidebb tojásdad. Színe sárga, szárnyfedőin elmosódott szélű és határozatlan alakú vöröses foltok vannak; az élő példányok aranyosan fénylők. Feje, a melltő, a mellközép és a mellvég részben, valamint a potroh közepe fekete. 4—5 mm; 3,5—4 mm széles.

Előfordul Közép- és Délkelet-Európában, valamint Ázsia északi részében, keleten az Usszuri vidékéig. Magyarországon a homokos területeken, főleg az Alföldön elterjedt, de előfordul a dombvidéken is. Nem gyakori. Tápnövénye a Saponaria officinalis és az Antennaria dioica (XI—VII.) (= splendidula Suffr.)

Változata:

1. A test alsó oldalán csak a feje fekete. — Előfordul a törzsalak közt és nem ritka
ab. ventralis Weise
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

aranyfényű pajzsbogár

Forrás:

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

Tudományos név:

Cassida subreticulata

Források:

- Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

Társalgás