Leírás

Teste felül aranyoszöld, alul feketészöld, a szájrészei, csápjai, lábai és az utolsó haslemez hátulsó szegélye sárgásvörös, illetve sárga. Felülete finoman és sűrűn, szárnyfedői durván és kissé ráncolva pontozottak. A nőstények szárnyfedőin a vállbütyöktől a csúcsig tartó S-alakú él húzódik, mely a hímeken alig jelzett. Szőrözete sárga (). 4—6 mm.

Előfordul Magyarországon és a Balkán félszigeten. Faunaterületünk déli részét lakja. Legészakibb lelőhelye Dél-Szlovákia: Pozsony, de ez az adat még megerősítésre szorul. A Dunántúlon a Mecsek hegységben, a Somogy, Zala és Veszprém megyei dombokon (itt legészakabbra Siófoknál található) fordul elő. Az Alföldön ritka (Kecskemét). Erdélyben a Bihar hegységig hatol (Rév). A déli fekvésű tölgyerdők, molyhostölgyesek szegélyén április végétől május végéig különböző virágzó bokrokon található. Nálunk csak a Mecsek hegységben gyakori, másutt ritka
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)