Leírás

2, 2-3 mm hosszú, a perem 3. hálószemének külső széle hasonló vagy rövidebb, mint az 5. (utolsó) hálószemé. Nyújtott tojásdad (18. ábra). Feje sötétbarna, a tövisek hosszúak, feketék, a csápok világosbarnák. A félfedő és a perem erezete sötétbarna. Az oldalsó tarajok és a félfedő kiemelkedése sötétebb, mint a hátoldal többi része. A hártya közepén 1 nagy sokszögletű hálószem van, e körül 1 sorban a többiek. A szegélymező legszélesebb része 2-3-szor olyan széles, mint a hátulsó része.


Egész Európában elterjedt, nálunk főleg az Alföldön gyűjtötték. Tápnövényei a macskatalp (Antennaria dioica), a mezei üröm (Artemisia campestris), a fekete üröm (A. vulgaris), a csarab (Calluna vulgaris), a homoki szalmagyopár (Helichrysum arenarium), a hölgymál (Hieracium) és a kesernyés csucsor (Solanum dulcamara). Kifejletten telel át, imágóit márciustól szeptemberig fogták - átlátszószárnyú csipkéspoloska.


spinifrons (FALLÉN, 1807) akt.: affinis - szerk.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)