Leírás

A fej és az előtor háta sűrűn és durván pontozott, ami miatt a felülete majdnem fénytelen. A szárnyfedők a csúcs felé már közepüktől kezdve finomabban pontozottak, a végük pontozása teljesen elmosódott és finom, felülete fénylő. Az előtor oldalán az oldalbütyöktől befelé nincs mélyedés által elhatárolt kiemelkedés. Teste fekete, csápja a vége felé világosabb; szárnyfedői sárgák, az elülső és hátulsó harmadban 1-1 nagy, fekete folttal (, ). 11-22 mm.


Előfordul Európa hegyvidékein, Szibériában, keleten az Amúrig és délen Észak-Mongóliáig. Faunaterületünkön a Kárpátokban gyakori, Magyarországon eddig csak a Kőszegi- és Soproni-hegyekből került elő, de ritka. Lárvájának életmódja ismeretlen, valószínűleg a jegenyefenyő vagy más tűlevelűek gyökereiben él. A bogár kora tavasztól augusztusig repül, szubalpin hegyvidéken erdőszegélyeken, erdei tisztásokon, irtásokban különböző ernyősvirágokon, galagonyán stb. olykor tömegesen fordul elő.


quadrimaculata L.

Változatai:

1. A szárnyfedők elülső fekete foltja teljesen hiányzik vagy csak nyomokban van meg . - A törzsfaj között nem ritka
[ab. bimaculata SCHÖNH.]

2. A szárnyfedők hátulsó foltja hiányzik, az elülső megvan . - Ritka (Gyulafalva)
[ab. Mulsanti PIC]

3. A szárnyfedők elülső foltja 2 kis folttá redukálódott, a hátulsó folt terjedelmes . - Ritka (Szlovákia)
[ab. sexmaculata HEYR.]

4. A szárnyfedők foltjai a szegély mellett hosszirányban összekötöttek . - Ritka
[ab. Hubenthali JÄNN.]
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó