Leírás

A hátulsó lábfej első íze alig rövidebb, mint a 2. íz (). Csápja vékonyabb, 2. íze hengeres, nem gömbölyű. A homlok dudorai kívülről is élesen szegélyezettek, így határozottabban kiemelkedők. A szárnyfedők tüskéje rövidebb, és a tüske töve szélesebb (). A pajzsocska melletti rövid közterecske lapos. A combok vége is sárga (). 4,8—6,3 mm.

A törzsalak az Északi- és Keleti-tenger, továbbá a Kaspi-tó partvidékéről ismeretes, ahol brakkvízben él és a Ruppia maritima a tápnövénye. Faunaterületünkön jellegzetes alfaja található, amely édesvízi, és tápnövénye a Myriophyllum spicatum. Eddig csak a Dunántúlról (Tihany, Balatonkenese, Vas megye) ismerjük.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)