Leírás

Hát- és hasoldala sárga, világosbarna. Hasoldalán nincsenek fekete foltok vagy pontok. Az előhát két oldalszélén színtelenül pontozott széles csík látható. A pajzs közepén gyengén bemélyedt hosszanti barázda húzódik. Feje megnyúlt kúp alakú. Szemei rövid, vastag nyélen ülnek. A corium jóval rövidebb, mint a pajzs (31. ábra: A). 5-7 mm.

Egész Dél-Európában és Turkesztánban elterjedt, faunaterületünkön nem gyakori; szórványosan fordul elő az Alföld és a Dunántúl egyes homokos, száraz vagy nedves területein. Gyakran tartózkodik levelek alatt vagy növénycsomókban. (III-IX.)
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.