Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 212)

Találatok

1. oldal (1 - 10 / 146)

Találat dátumaarrow_downward Szerzőswap_vert Észlelte Példányok száma Képek száma
2021-08-21 Károlyi Balázs
bkarolyi
Károlyi Balázs 1 1 arrow_drop_down
2021-06-26 Kordás Sándor Kordás Sándor 1 2 arrow_drop_down
2021-06-16 Németh Ferenc
nemfair
Németh Ferenc 1 1 arrow_drop_down
2021-06-15 Kárpáti Marcell
k.marci
Kárpáti Marcell 1 1 arrow_drop_down
2021-06-06 Lukátsi Márk
lmark
Hanny Péter, Lukátsi Márk, Medvegy Mihály 1 1 arrow_drop_down
2021-06-04 Ifj.Bebesi Zoltán
Ötzi
Ifj.Bebesi Zoltán,Soós Tamás 1 1 arrow_drop_down
2021-06-03 hrytom hrytom 1 2 arrow_drop_down
2021-06-03 Káldi József Káldi József 1 1 arrow_drop_down
2021-06-01 Kollár Linda
Topolina
Kollár Linda 1 2 arrow_drop_down
2021-06-01 Kollár Linda
Topolina
Kollár Linda 1 1 arrow_drop_down

Előfordulási térkép

Leírás

Az előtor háta nagyon durván, egyenetlenül pontozott, középen hosszában árokszerűen benyomott, mellette kétoldalt többnyire alig pontozott fényes mező húzódik. Teste karcsúbb, csak ritkán egyszínű fekete, szárnyfedői elöl is erősen hengeresek, a váll és a varrat között olykor hosszanti, tompa bordák nyomaival. A szárnyfedők szegélyén keskenyebb-szélesebb szőrcsík van. Feje és előtora fekete, szárnyfedői, 1. csápíze, lábai a fekete lábfejek kivételével vörösbarnák, melle sötétebb, hasa világosabb barna (). 16-22 mm.

Előfordul a Cseh-medencében, Ausztria keleti felében, a Kárpát-medencében a Kisalföldön és a Nagyalföld nyugati felében. Magyarországon főleg a dombvidék agyagos talaján gyakori, helyenként közönséges. A Nagyalföld peremterületein a szikeseken egy alfaja helyettesíti. Lárvája fűgyökerek között él. Az imágó április közepétől június végéig található - Barna gyalogcincér

fulvum SCOP.

Változatai:

1. Olyan, mint a törzsalak, de csápjának nemcsak a tőíze, hanem az ostora is barna. - Ritka
ab. brunneicorne PODANY

2. Olyan, mint a törzsalak, de szárnyfedői egyszínű barnák és nem vörösbarnák. - A törzsalak között a Lajta-hegységben (Mammersdorf) találták
[ab. uniformebrunneum TIPPMANN]

3. Színezete olyan, mint a törzsalaké, de szárnyfedői többé-kevésbé erősen ráncoltak. - Ritka (Budapest) (= rugipenne TIPPMANN)
m. coriaceipenne HEYR.

4. Olyan, mint az m. coriaceipenne HEYR., de a szárnyfedők szegélyén széles fehéres szőrsáv fut. - Előfordul a Lajta-hegységben (Mammersdorf)
[ab. rubrobrunneum TIPPMANN]

5. Olyan, mint az m. coriaceipenne HEYR., de a szárnyfedői feketék és oldalukon fehéres szőrsáv is van. - Eddig csak a Lajta-hegységben találták (Mammersdorf) (= atrum TIPPMANN)
[ab. atrorugipenne BREUN.]

6. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedőkön a varrat mellett és a szegélyen fehéres szőrsáv van. Olykor az előtor és a fej középvonalában is fut keskeny szőrsáv. - Nálunk a törzsalak között gyakori
ab. subsuturale BREUN.

7. Olyan, mint az ab. subsuturale BREUN., de a szárnyfedőkön még 1-1 elmosódott háti és vállcsík is húzódik. - Nálunk ritka (Simontornya)
ab. subcompletelineatum BREUN.

8. Olyan, mint az ab. subcompletelineatum BREUN., de az előtor hátán széles középső hosszanti fehér szőrsáv húzódik, a szárnyfedők sűrűbben és erőteljesebben a csúcsig pontozottak, a vállszalag szélesebb, a hátszalag és a varratsáv jelentősen szélesebb, a szárnyfedők közepe mögött egymással összefolynak. - A törzsalak között ritka (= latealbovittatum BREUN.)
m. frontale MULS. & REY

9. Olyan, mint az előző, de a szárnyfedők egész alapja finoman, fehéresen szőrözött. - Ritka
ab. laevetomentosum BREUN.

10. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedők töve sötétbarna; gyakran az 1. potrohszelvény teljesen és a 2. széle is barna. - A törzsalak között nálunk gyakori
ab. nigrobasale BREUN.

11. Olyan, mint az ab. nigrobasale BBEUN., de a sötétbarna tőszegélyt a váll mögött 1-1 rézsútos és hajlott vörös szalag választja el, a varrat a szárnyfedők közepén túl feketén színezett. - Eddig csak a Lajta-hegységből (Mammersdorf) ismeretes
[ab. Gitulinkae TIPPMANN]

12. Olyan, mint a törzsalak, de szárnyfedői a csúcsok kivételével és a potroh is sötétbarna. - Gyakori
ab. nigripenne FLEISCHER

13. Olyan, mint az ab. nigripenne FLEISCH., de mindkét szárnyfedőn a feketésbarna alapon 2-2 hosszanti vöröses csík húzódik. - A törzsalakkal együtt fordul elő, de ritka (Lajta-hegység: Mammersdorf)
[ab. Bözsinkae TIPPMANN]

14. Olyan, mint az ab. nigripenne FLEISCH., de mindkét szárnyfedő korongján 1-1 nagy, ovális, világosvöröses folt van. - Nem gyakori (Lajta-hegység: Mammersdorf) (= Breuningi TIPPMANN, nec HEYR.)
[ab. Tippmannianum BREUN.]

15. Olyan, mint az ab. nigripenne FLEISCH., de az 1. csápíz sötétbarna. - Ritka (Jászberény, Sárkeresztúr)
ab. obscuriscapus BREUN.

16. Olyan, mint az ab. obscuriscapus BREUN., de a combok és a lábszárak is feketék vagy sötétbarnák - Nem ritka (= Kulzeri TIPPMANN)
ab. obscuripes BREUN.

17. Olyan, mint az ab. nigripenne FLEISCH., de szárnyfedői egészen feketék, az 1. csápíz és a lábak vörösbarnák. - Ritka (Lajta-hegység: Mammersdorf)
[ab. Freyi TIPPMANN]

18. Átlagosan kisebb, sokkal karcsúbb, mindig teljesen fekete, fényes, gyéren pontozott; az 1. csápíz és a lábak is feketék. Az előtor oldalsó bütykei tompák és rövidek (). 15-18 mm. - Eddig csak a nagyalföldi Apajpuszta (Dömsöd mellett) messze kiterjedt szikes pusztáin találták. A máshonnan származó példányok a törzsalak fekete aberrációinak bizonyultak. Egyes szerzők szerint ez a forma faji rangot érdemel, mások viszont még alfajként sem ismerik el. Mi a szikes pusztákra jellegzetes ökológiai alfajként tárgyaljuk - Pusztai gyalogcincér
ssp. Cervae J. FRIV.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Források

Magyar név:

barna gyalogcincér

Források:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

- Dr. Medvegy Mihály (1987): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 19.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos nevek:

Dorcadion fulvum

Források:

- cerambycidae.eu

- M.L. Danilevsky: Catalogue of Palaearctic Cerambycoidea 2015.12.01

- Dr. Medvegy Mihály (1987): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 19.

- M.L. Danilevsky: Catalogue of Palaearctic Cerambycoidea 2019.04.09

Carinatodorcadion fulvum

Források:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

- Gianfranco Sama - Atlas of the Cerambycidae of Europe and Mediterranean area

Társalgás