Leírás

Fekete, szárnyfedői és lábai vörösbarnák, a szárnyfedők varratszegélye és vége legtöbbször barna vagy fekete, olykor az oldalszegély is elsötétedett. Lábszárai és olykor a hátulsó comb vége, valamint a lábfejek ugyancsak barnák. Csápja barna, a tőíz vége többnyire világosabb. Feje és előtora sűrűn és durván pontozott, szárnyfedői durva, lemetszett, kissé hosszúkás és éles szegélyű pontokkal, amelyek hátrafelé finomabbak. Felülete vörhenyes szőrözettel . 6--8,5 mm.


Előfordul Európában és Délnyugat-Szibériában. Kelet-Szibériában és a Kaukázusban 1-1 alfaj képviseli. Magyarországon a hegy- és dombvidéken mindenütt közönséges. Lárvája elsősorban juharban, fűzben, mogyoróban és gyertyánban él, főleg a korhadó, száraz ágakban. A bogár április végétől júliusig repül, többnyire árnyas helyeken, virágokon található (= chrysomeloides SCHRANK) - Juharcincér


tabacicolor DE GEER

Megjegyzés: A leírás a füzetben az Allosterna nemhez tartozott. A nem elfogadott neve jelenleg Alosterna - szerk.

Változatai:

1. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedők szegélyei többnyire szélesebben sötétek, azonkívül a középső, de különösen a hátulsó comb vége fekete vagy barna. - A törzsalakkal együtt gyakori
ab. diversipes PIC

2. Olykor a szárnyfedőn a közepe előtt a varraton hosszúkás, sötét folt található. - Faunaterületünkön eddig még nem mutatták ki
[ab. Clopi CHOB.]
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó