Hirdetés. Segítsd te is az ismeretterjesztést adatrögzítéssel, vagy határozással. Aktív rögzítők és határozók számára a hirdetés nem jelenik meg.

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Agabus paludosus (FABRICIUS, 1801) – Barnaszárnyú gyászcsíkbogár

A test hossza 6,5–8,0 mm, alakja hosszúkás ovális, körvonala többé-kevésbé folytonos. A fej fekete, elülső harmada és az alapján lévő két folt vörösesbarna. A csáp és a tapogatók vöröses-sárgásbarnák. Az előhát sötét szurokbarna vagy fekete, oldalai szélesen vörösesbarnák; elülső éle mentén egy többé-kevésbé folytonos pontsor fut, a hátulsó él mentén található pontsor az oldalakhoz közel szélesen megszakított. Az előhát oldalai gyengén hajlottak, szegélyezettek, a szegély feltűnő, de nem nagyon széles, a hátulsó szögek majdnem derékszögűek. A hátoldal recézete finoman bevésetttt, a sejtek igen kicsik, változó méretűek, közepükön gyakran finom beszúrt pontok vannak. A szárnyfedő barna, alapja és oldalai sárgásbarnák, sorpontjai feltűnők. A hasoldal fekete, a mellfedőperem és a mellfedő sárga, a hátsó csípő közepe és a potroh haslemezeinek hátulsó szegélye vörösesbarna. A combok feketék, a térdek vörösesbarnák. A mellső és középső lábszár és a lábfejek vörösesbarnák, a hátsó lábszár feketék. Az előtori melltőlemez keskenyen hegyes, alig domború, oldalai határozottan szegélyezettek. Az utómell oldalszárnyai igen keskenyek (CS/U=2,7–3,2). A hímek mellső és középső lábának első három lábfejíze gyengén kiszélesedett, a karmok nem módosultak. A pénisz csúcsán egy horog van.

A többi barna szárnyfedőjű, sötét előhátú Agabus-fajtól domború előtori melltőlemeze és előhátának hátulsó éle mentén futó, oldalain szélesen megszakított pontsora alapján különíthető el legegyszerűbben.

Nyugati-palearktikus faj. Megtalálható Európa legnagyobb részén, keleten a Kaukázusig és Nyugat-Szibériáig hatol. Áramló vizek jellemző faja, hazánkban főképp erdős hegy- és dombvidékek iszapos medrű patakjaiban, kis folyóiban él. Néha alföldön is előkerül (ÁDÁM 1993).
CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Források

Magyar név:

barnaszárnyú gyászcsíkbogár

Forrás:

- CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Tudományos név:

Agabus paludosus

Források:

- Anders N. Nilsson (Internet version 2017-01-01): Catalogue of Palearctic Dytiscidae (Coleoptera)

- CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Társalgás