Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
Feje valamivel hosszabb, mint amilyen széles. A fejpajzs széleinek vége szabad és olyan hosszú, mint a pofák. A fej oldalszéle a nagy, golyó alakú szemek előtt ívelt. Az előhát és az exocorium szélén az elülső felén sárga perem fut. Az előhát hátulsó fele és az endocorium rózsaszínű. A hasoldal, a lábak és a csápok egyszínű sárgásak (47. ábra: A). 10-12 mm.

Európában, Észak-Afrikában és Kisázsiában otthonos. A Kárpát-medencé­ben aránylag ritka. Száraz talajon Sarothamnus scoparius-on és Genista-fajokon tar­tózkodik leginkább. Imágó alakban telel át (= incarnatus Germ.)


lituratus FABR.

Változatai:
1 (2) Az egész hátoldal - kivéve az előhát és az exocorium sárgás peremét - és a csápok pirosak. Néha a lábak és a hasoldal is rózsaszínű. 10-12 mm. - Faunaterületünkön igen ritka. 1-1 adatunk van Budapestről, az Észak­ nyugati-Kárpátokból (Trencsén) és az Adriai-tenger partvidékéről (Buccari). (XI., I.) ab. roseus GRSK.
2 (1) Hátoldala zöldessárga, csápjai és lábfejei pirosak, hasoldala és lábai sárgák.
10-12 mm. - Nem túl gyakori ab. alliaceus GERM.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Magyar név:

bíboros címerespoloska

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- Rozner István (2004): Adatok a Mindszentkállai Öreghegy poloskafaunájához (Insecta: Heteroptera) - A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 21.

Tudományos név:

Piezodorus lituratus

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region