Leírás

A perem és a szegélymező 3-soros. Nyújtott tojásdad, barnásszürke (22. ábra). Hátoldalán finom sárgásfehér, nagyon ritkás szőrzet van. A csáp 3. íze sárga, a többi barnásfekete. A tövisek barnák. A félfedők laposak, a cubitus az előhát nyúlványának végénél enyhén megtörik. Az erezet néhol sötétbarna vagy fekete, a középmezőn széles sötétbarna harántsáv húzódik. A cubitus és radiusmedia találkozásánál sötét folt van. 3-3,4 mm.


Euroszibériai faj. Hazánkban elsősorban Budapest környékéről került elő. Parlagokon, legelőkön, szántókon, gyomtársulásokban gyűjtötték. Tápnövényei az útszéli bogáncs (Carduus acanthoides), a fodros bogáncs (C. crispus), a mocsári aszat (Cirsium palustre), a lándzsás aszat (C. vulgare), az orvosi pemetefű (Marrubium vulgare) és az erdeifenyő (Pinus silvestris) (?). Kifejletten, az avarszintben telel át. Imágóit márciustól augusztusig fogták - bogáncs-csipkéspoloska


cardui (LINNÉ, 1758)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó