Leírás

A szárnyfedők pontozása, különösen középen, sokkal durvább, mint az előtoron. Az előtor pontozása durva és sűrű, a korong oldalán helyenként összefolyó, szőrözete hosszú, sűrű és barna. Teste fekete, szárnyfedői egyszínű barnásvörösek, lábai barnák vagy barnásvörösek, de az elülső comb vége és a lábszár, valamint a középső lábszár és a lábfejízek világosabb barnák vagy sárgásbarnák. 12-18 mm.


Előfordul Közép- és Dél-Európában, a Kaukázusban, Kisázsiában, keleten Iránig. Faunaterületünkön szórványosan elterjedt és a hegyvidékeinken fordul elő. Magyarországon ez ideig a Mecsek hegységből (Pécs), a Kőszegi-hegységből és a Bakonyból (Zirc) ismerjük. Lárvája tölgyben és valószínűleg más lomblevelű fák korhadó ágaiban is fejlődik. Az imágó július-augusztusban repül, és főleg virágokon található


erythroptera HAGENB. akt.: Stictoleptura erythroptera - szerk.

Megjegyzés: A füzetben a faj a Leptura nemhez tartozott. Jelenleg az Stictoleptura nembe van besorolva. - szerk.
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae