Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva


Viszonylag erőteljes testű, vékony lábú, vörösesbarna faj (46. ábra). Feje domború, az összetett szemek mögött, de a pontszernek előtt ívelt harántbarázda fut majdnem a közepéig. A csáp 1. íze hosszabb, mint a 2. és 3. íz együttvéve, vége enyhén megvastagszik. A csáp 3. íze jóval hosszabb, mint a 2. íz. A 4. íz a legrövidebb, fekete. Előháta hátrafelé meredeken emelkedik, hátulsó ötödé hátrafelé erősen lejt. Lábai hosszúak, a combokon sötétbarna foltok vannak, végük megvastagszik, vörösesbarna. A félfedők fejlettek, a pajzsocska csúcsatol elkeskenyedve a fedők nagyon hosszan kifutnak. A hártya sárgás, áttetsző. 8-10 mm.


Egész Európában elterjedt faj. Hazánkban a Dunántúl több pontján (Zalai-dombság, Mecsek, Kőszegi-hegység, Bakony), illetve a Börzsönyben és Budapesten fogták, nem gyakori. Lomboserdökben erdei varázslófüvön (Circaea lutetiana) él. Imágóit nálunk május és szeptember között gyűjtötték.


rufescens (HERRICH-SCHAFFER, 1835)
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Magyar név:

boszorkánypoloska

Forrás:

- László Gozmány: Vocabularium Nominum Animalium Europae Septem Linguis Redactum I-II

Tudományos név:

Metatropis rufescens

Források:

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- biolib.cz

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region