Fejlődési szakasz: imágó


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
Szárnyfedői durvábban pontozottak, fényesek, oldalról nézve kissé kékesen fénylők. A pontozás hátrafelé fokozatosan finomabb, elöl, különösen a váll táján nagy, durva, bemélyedt pontokkal, amelyek között a közterecskék fényesek, simák. Szőrözete szürkéssárga. Teste fekete, a potroh vége és a lábak vörösek, de a középső és hátulsó comb vége, valamint a lábszárak vége és a lábfejek feketék. Olykor lábai egyszínű vörösek, csak a lábfejei sötétebbek. 8-11 mm.


Előfordul Délkelet-Európában, nyugaton Tirolig. Magyarországon xerotherm területeken, molyhostölgyes erdők szegélyén, karsztbokorerdőkben helyenként közönséges. Lárvája minden valószínűség szerint tölgyben fejlődik. A bogár májusban, június elején virágokon, virágzó fákon és cserjéken található (= Frivaldszkyi KRAATZ).


villosa HEYD.

Változatai:

1. A törzsalaktól abban különbözik, hogy a potroh vége nem vörös, hanem fekete. - Ritka (Párkány)
[ab. umbriventris ROUBAL]

2. Ritkán a potrohnak nemcsak a 2 utolsó szelvénye, hanem az egész potroh vörösbarna. Nálunk még nem találták
[ab. rubidiventris PLAV.]

3. Olyan, mint a törzsfaj, de középső és hátulsó lábszárai teljesen feketék. - Gyakori
ab. nigrotibialis HEYR.

4. Középső és hátulsó lábai - a combok is -- teljesen feketék, elülső lába vörös - Ritka (Mecsek hegység: Zobákpuszta)
ab. nigripes HEYR.

5. A törzsalaktól abban különbözik, hogy szárnyfedői gesztenyebarnák, potroha és lábai feketék, de elülső lába vörösbarna. - Magyarországról írták le
ab. nigrita HEYD.
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Magyar név:

bozontos cserjecincér

Források:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

- Dr. Medvegy Mihály (1987): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 19.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos név:

Cortodera villosa

Források:

- faunaeur.org

- biolib.cz

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

- cerambycidae.eu

- Dr. Medvegy Mihály (1987): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 19.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458