Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor háta meglehetősen hosszú, finoman pontozott, a pontok messzebb állnak egymástól, mint amilyen nagyok. A pontok köze meglehetősen finoman és elmosódottan ráncolt, elég fényes. Elülső szögletei kissé előrefelé kihúzottak, hegyesszögűek. A ♂ szárnyfedői finomabban pontozottak, fényesek, elmosódottan ráncoltak, a ♀ szárnyfedői recézettek és fénytelenebbek. Pontozása nem egészen szabályos sorokba tömörült, közterei majdnem laposak. Testük fekete, bronzos vagy rezes csillogással, olykor zöldes fénnyel. Csápjaik és lábaik feketék, a csápok töve és olykor a térdek, valamint a lábfejek vége világos sárgásbarna. 2,5—3,5 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, nyugaton Franciaországig és Spanyolországig, északon Lengyelországig és Közép-Németországig, délen Marokkóig, Algériáig, Szicíliáig és Görögországig, keleten a Kárpátok vonulatáig. Magyarországon főleg a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén elterjedt, helyenkint nem is ritka, egyebütt, így Erdélyben, a Bánságban és az Északi-Kárpátok területén ritka. Tápnövénye az Eryngium campestre
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

bronzfényű iringó-földibolha

Források:

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

Tudományos név:

Dibolia timida

Források:

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

Társalgás