Fejlődési szakasz: imágó


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
A csáp 4. íze rövidebb, mint a 3. íz (25. ábra: A). A szegélymező hálószemei hátul szabálytalanok, gyakran 2 sort alkotnak (25. ábra: C.). Feje barna vagy fekete, a csápok feketék, a tövisek világosbarnák. Az előhátat finom fehér szőrözet fedi. A félfedő majdnem sík, az oldalmező 4-, a középmező 6-7-soros. A középmező, a szegélymező és a hártya erei néhol sötétbarnák (26. ábra). 2,9-3,5 mm.


Dél-európai faj, nálunk elszórtan mindenfelé fogták. Lárvái a sarlós gamandor (Teucrium chamaedris), a hegyi gamandor (T. montanum) és a vízi gamandor (T. scordium) gubacsában élnek. Imágói májustól augusztusig rajzanak (= comutum THUNBERG, 1822) - bunkóscsápú csipkéspoloska.


clavicorne (LINNÉ, 1758)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Magyar név:

bunkóscsápú csipkéspoloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos nevek:

Copium clavicorne

Források:

- RÉDEI, D.: A Naszály poloskafaunája (Heteroptera). (True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Mt Naszály (Hungary).) – In: PINTÉR, B. & TÍMÁR, G. (eds):A Naszály természetrajza. Tanulmánygyûjtemény. (A natural history of Mt Naszály, Hungary.) Rosalia (A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei, 5.) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp. 521–532.

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Copium cornutum

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.