Leírás

A csáp 4. íze akkora vagy nagyobb, mint a 3. íz (25. ábra: B). A szegélymező keskeny, 1-soros (25. ábra: D). Az előző fajhoz (clavicorne - szerk.) nagyon hasonló, de kisebb. A perem keskenyebb, az előhát sötétbarna. Félfedői világosabbak, az oldalmező 3-4-, a középmező 5-6-soros. 2,7-3,4 mm.


Mediterrán faj, nálunk a Budai-hegységben találták. Tápnövényei a sarlós gamandor (Teucrium chamaedris) és a hegyi gamandor (T. montanum).


teucrii (HOST, 1788)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)