Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A 2. és 3. csápíz egészen világos vagy legalább a töve világosabb. A ♂ 4. csápíze sokkal hosszabb, mint a 2. és 3. együttvéve, ez az íz nagyon széles, lapos háromszögű, a vége lemetszett; a 2. íz golyó alakú, a 3. íz széles kúp alakú (). A 2. és 3. íz a ♀ esetében egyforma rövid, a 4. íz ugyanolyan széles, de valamivel hosszabb, mint a 2. és 3. íz együttvéve. Feje és az előtor háta élénkebb bronzszínű, szárnyfedői inkább feketések, sötétzöldek, rézvörösek vagy ibolyásfeketék. Felülete sűrűn és finoman pontozott. Az előtor háta négyszögű, elöl ugyanolyan széles, mint a tövén. A hímvessző párhuzamos szélű, nyúlánk, a vége egyetlen befűződött hegyben végződik. 2—3 mm.

Előfordul csaknem egész Európában, a Kaukázusban és Kisázsiában, valamint Indiában is. Magyarországon elterjedt és gyakori; elsősorban pusztafüves lejtőkön és az alföldi steppéken Reseda-féléken él
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

bunkóscsápú rezeda-földibolha

Forrás:

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos név:

Phyllotreta nodicornis

Források:

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás