Leírás

Szennyessárga, 1—1 folt a homlokon, a fejtető, továbbá 2 hajlott vonal az előtor hátának közepén, valamint attól kétoldalt 6—6 vagy (az összeolvadások miatt) kevesebb folt fekete; a szárnyfedőkön a varratszegély, továbbá 5—5 hosszanti sáv fekete, a 2. és 3. sáv a csúcs előtt egyesül (). Alul ugyancsak szennyessárga, de fekete foltokkal tarkított, lábai vörösbarna színűek, de a térdek és a lábfejízek feketék. Teste nagyon finoman és elmosódottan recézett, emiatt zsírfényű (). 5,5—11 mm.

Előfordul az Amerikai Egyesült Államokban, Mexikóban és Costa Rica-ban, valamint Európa nagy részében, ahová behurcolás útján jutott. Magyarországon ma már mindenütt meghonosodott, ahol tápnövényét megtalálja. A burgonyán kívül a paradicsomon, tojásgyümölcsön és a piros ebszőlőn is megél — Burgonyabogár (= Kolorádóbogár, Kolorádói burgonyabogár)

Változatai:

1. A szárnyfedők 2. és 3. fekete sávja középen összefolyik (). — Ritka
ab. paulojuncta Pic

2. A szárnyfedők 3. és 4. fekete sávja a váll mögött összefolyik (). - Gyakoribb
ab. externejuncta Pic

3. A szárnyfedők 3. és 4. fekete sávja a váll mögött és a közepe előtt 1 — 1 helyen összefolyik (). — Ritka
ab. bijuncta Pic

4. A 3. és 4. fekete sáv középen összefolyik (). — Ritka
ab. mediosignata Pic

5. A 2. és a 3. sáv a tövén összefolyik (). — Magyarországról eddig még nem került elő
[ab. basijuncta Pic]

6. Olyan, mint a törzsalak, de feje fekete, legfeljebb kicsi sárga folttal. — Előfordulása várható
[ab. atrocephala Pic]

7. A szárnyfedők 4. sávja középen megszakított (). — Magyarországról még ismeretlen
[ab. unidivisa Pic]

8. Teste teljesen fekete. — Igen ritka, Magyarországról is van egy példány, de ennek közelebbi lelőhelye ismeretlen
ab. nigra Machatschke
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva