Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Mindkét ivar hátulsó lábán az 1. lábfejíz csúcsi végén belül szélesebb sötétbarna sáv van (); a hím palájának () tövi fele párhuzamos szegélyű, csúcsa előtt púpszerűen kiemelkedik, majd széles ívben hajlik Ie. Oldaltövisei nem alkotnak egységes sort, hanem 2, élesen elkülönülő sorban helyezkednek el: csúcsi púpja előtt a felső szegéllyel párhuzamosan húzódó sor 8 - 11, a tövi részéhez haladó sor pedig mintegy 20 tövisből áll. Feje 1/3 -dal rövidebb, mint előhátának a hossza, előtorának hossza kb. 3/5-e a szélességének, rajta legtöbbször 9 széles, el nem ágazó világos harántsáv húzódik. Félfedőjén () a sötét alapszín uralkodik a világos rajzolat felett; a clavus és a corium világos harántsávjai végigfutnak, az előb­bin egyenesek, az utóbbin hullámosak, a membranon cikcakkosak, a szegélyeken sugaras elrendeződésűek. A középső láb karmai rövidebbek, mint a lábfejíz. 7-8 mm.


Dél- és Délkelet-Európát nem számítva egész Európában található. Magyarországról eddig csak Sárszentmihályról és Pécsről ismeretes, de a még feldolgozatlan fénycsapda-anyag alapján sokkal gyakoribb, mint eddig gondoltuk. Mindenesetre nálunk jóval ritkább, mint az előző faj, míg tőlünk nyugatra mindenütt fordított a helyzet. Tavakban és folyóvizekben egyaránt gyűjthető, elsosorban a vízi növényekben, szerves törmelékben gazdag élőhelyeken. Gyakran kel szárnyra, így legbiztosabban esti lámpázással tehetünk rá szert.


praeusta FIEB.
Forrás: Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Callicorixa praeusta

Források:

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Bakonyi, Vásárhelyi: Aquatic and semiaquatic bugs of the Bükk National Park

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

- Pal Boda, Tamás Bozóki, Tamás Vásárhelyi, Gábor Bakonyi, Gábor Várbíró (2015): Revised and annotated checklist of aquatic and semi-aquatic Heteroptera of Hungary with comments on biodiversity patterns

Társalgás