Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A test színe világos zöldessárga, alul fekete, lábai és csápjai sárga színűek, szárnyfedőin legalább a vállbütykön és az 5. közterecske közepén, olykor a varraton és a korong kiemelkedő közterein is hosszúkás fekete foltok vannak. Felül fényes, az előtor háta a két ivar esetében nagyon különböző. A ♂ előtora kétszer olyan széles, mint amilyen hosszú, jóval a töve előtt a legszélesebb, szélesebb, mint a váll, onnan a töve felé hirtelen és egyenes vonalban elszűkül, előre pedig enyhe ívben kanyarított. A ♀ előtora keskenyebb, mint a váll, közvetlen a töve előtt a legszélesebb, a hátulsó szöglet felé lekerekített, előrefelé csaknem félkör alakú. A tor felülete fényes, erősen pontozott, korongja domború, töve előtt és kétoldalt bemélyedt. Szárnyfedőin a váltakozó közterecskék kiemelkednek, pontsorai durvák. 6,5—8 mm; 4—5 mm széles.

Előfordul Közép- és Kelet-Európában, valamint a palearktikus Ázsiában keleten Japánig. Magyarországon az Alföld és a dombvidék homokos térségein fordul elő és helyenkint nem ritka. A törzsalak eddig csak Budapest környékéről (Káposztásmegyer, Rákoskeresztúr) és Siófokról ismert. Tápnövénye az Artemisia absinthium és campestris (V—VIII.)

Változata:

1. Teste alul egyszínű sárgásvörös. — Magyarországon ez a forma gyakori
ab. russica Herbst
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Cassida lineola

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás